Socijalna zaštita

Socijalna zaštita je važna socijalna usluga koju pruža Općina Centar kako bi se osigurala podrška i pomoć ugroženim kategorijama stanovništva koje žive na njenom području.

Općina Centar izdvajanjem značajnih sredstava iz svog budžeta osigurava različite oblike pomoći i podrške, uključujući zdravstvenu zaštitu, finansijsku pomoć, pristupačnost javnim uslugama i drugo. Finansiranje prava iz oblasti socijalne zaštite, obezbjeđuje se iz budžetskih sredstava Općine Centar Sarajevo.