Općina Centar finansira izgradnju novog street workout parka na Ciglanama

Nakon što se izgradnja workout fitness parkova na području centralne gradske općine pokazala uspješnom, Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar je pripremila projektnu dokumentaciju za izgradnju trećeg po redu parka ove vrste, a koji će biti postavljen na platou Trga Merhemića kod broja 12 na Ciglanama.

U saradnji sa Službom za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku objavljen je javni poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji street workout fitness parka na otvorenom na Ciglanama.

 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji obaveza odabranog izvođača radova je da, osim pripremih radova i nivelisanja terena za budući workout park, nabavi, dopremi i postavi sprave za rekreaciju i parkovski mobilijar.

 

Umjesto ploča planirano je postavljanje gumene podloge na površini od 50 metara kvadratnih, dok će oko fitness parka biti postavljeni plitki ivičnjaci. Od planiranih sprava za rekreaciju biće postavljeno: biciklo, te sprave za odgurivanje, body building sa podizanjem i zračna hodalica.

 

Pored navedenog, u okviru realizacije ovog projekta biće postavljen parkovski mobilijar kojeg čine šest parkovskih klupa sa naslonom, te kante za otpatke.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 2. juli 2021. godine.

 

Projekat finansira Općina Centar koja je već izgradila dva workout fitness parka kod nekadašnje Austrijske kuće preko puta naselja Ciglane, te u naselja Breka u Ulici Juraja Neidhardta između brojeva 17 i 19.