Održan prvi sastanak Foruma za građanske inicijative Općine Centar Sarajevo

U sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP, u prostorijama općine Centar Sarajevo, održan je prvi sastanak Foruma za građanske inicijative Općine Centar Sarajevo.

Cilj navedenog Foruma je da postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključenje građana u procese odlučivanja i intenzivirati komunikacija sa lokalnom upravom, a što će dodatno utjecati na unapređenje položaja različitih društvenih grupa.

 

Forum okuplja donosioce odluka i građane koji zajedničkim djelovanjem rade na rješavanju ključnih prioriteta lokalne zajednice.

 

Na prvom sastanku Foruma, identifikovane su ključne teme, odnosno prioriteti za rješavanje, a posebno se govorilo o problemima marginaliziranih grupa stanovništva, prioritetima djece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju, problemima sa kojima se suočavaju jednoroditeljske porodice, te nepoznavanje potreba mladih i slično.

 

U narednom periodu  organizovat će se i Dijalog za mlade, odnosno susret sa mladima sa područja općine Centar, na kojem će se definisati problemi ali i načini za rješavanje problema mladih u zajednici.

 

 Dogovorene su aktivnosti koje je potrebno poduzeti prije slijedećeg sastanka članova Forma.

 

Na Forumu je prisustvovala i vijećnica Senada Bosno koja je ujedno i član Foruma za građanske inicijative zajedno sa ostalih devet  članova koje je imenovao Općinski načelnik Srđan Mandić.

 

Ispred UNDP-a, kao realizatora projekta na Forumu su prisustvovali Aida Dolić i Emir Bašić.