ANKETA O BUDUĆEM IZGLEDU BULEVARA FRANCA LEHARA

Načelnik Mandić i građani razgovarali o urbanoj transformaciji

U četvrtak, 30. juna na zelenoj površini u sjevernom dijelu Bulevara Franca Lehara načelnik Općine Centar Srđan Mandić razgovarao je sa predstavnicima Savjeta Mjesne zajednice i okupljenim građanima o urbanoj transformaciji ovog lokaliteta. Naime, Općina Centar Sarajevo je u saradnji sa UNDP, Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Gradom Sarajevo pokrenula inicijativu pod nazivom „Urban Lab Franca Lehara“. Ovom prilikom anketirani su svi prisutni građani, koji su iznosili ideje i prijedloge za urbanu transformaciju ovog lokaliteta.

Tokom razgovora načelnik Mandić je istakao da se preuređenje neće raditi bez saglasnosti građana koji žive na ovom prostoru i svakodnevno svoje slobodno vrijeme provode upravo na ovim zelenim površinama.

 

Građani na čiju inicijativu je i organizovan ovaj sastanak, iznijeli su svoje  viđenje problema, ali i neke ideje kako da ih riješe. Najveći izazov predstavlja rješavanja problema saobraćaja u mirovanju.

 

 

Nakon prikupljanja svih podataka iz  anketnih listova i analize, bit će predloženo nekoliko rješenja, kroz koja će se nastojati ispuniti zahtjevi građana. Po završetku ove faze bit će organizovan novi sastanak sa građanima na istom mjestu, kako bi im biti prezentirani prijedlozi rješenja.