SANIRANA JOŠ JEDNA ULICA U CENTRU

Okončani radovi na sanaciji i proširenju dijela Ulice Hasana Bibera

Radnici građevinske firme „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko u predviđenom roku okončali su radove na sanaciji i proširenju dijela Ulice Hasana Bibera.

Projekat je u cjelosti finansirala Općina Centar u čijem ovogodišnjem budžetu je za ovu namjenu izdvojeno 101.950 KM.

 

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić naglasio je da je Općina Centar, slijedeći primjer iz prošle godine kada je sanirano preko 10 kilometara lokalnih saobraćajnica u Centru, što čini 14,3% od ukupne dužine lokalnih cesta na području ove lokalne zajednice, nastavila aktivnosti na sanaciji saobraćajnica i u ovoj godini uprkos brojnim problemima usljed enormnog povećanja cijena energenata na tržištu uzrokovanih ratom u Ukrajini.

 

Kako je bilo predviđeno predmjerom i predračunom radova, koji su u skladu sa glavnim projektom sanacije i proširenja saobraćajnice koji je uradila firma „TZI-Inženjering“ d.o.o. Sarajevo, prvobitno je uklonjen stari oštećeni asfalt, podloga te ivičnjaci, nakon čega je uslijedila ugradnja novog mehanički stabilizovanog nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala.

 

Za adekvatnu odvodnju površinskih voda, koje su najveći uzrok propadanja kolovozne konstrukcije, izvršena je ugradnja šahtova i linijske rešetke sa nivelacijom šibera za vodu, šahtova i rešetki za odvodnju. Kompletna odvodnja sa saobraćajnice plastičnim cijevima sprovedena je u gradsku odvodnu mrežu. Prije postavljanja dva sloja novog asfalta (1.200 m2), ugrađeno je 215 metara novih ivičnjaka.

 

Za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju lokalnih cesta na području općine Centar u ovoj godini izdvojeno je 3.850.000 KM, dok je za nekategorisane ulice planirano 1.424.000 KM.