NASTAVAK PROJEKTA SANACIJE ULICA U CENTRU

Započeli radovi na sanaciji Ulice Tekija

Na osnovu ugovora kojeg su potpisali načelnik Općine Centar Srđan Mandić i prokurist građevinske firme „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko Elma Ferhatović, rano jutros započeli su radovi na realizaciji projekta sanacije Ulice Tekija.

Realizacija ovog projekta planirana je na osnovu prijedloga i zahtjeva građana koji su u više navrata isticali probleme zbog lošeg stanja saobraćajnice u pomenutoj ulici.

 

Finansijer je Općina Centar u čijem ovogodišnjem budžetu je za ovu namjenu izdvojeno 81.712 KM.

 

 Kako je predviđeno predmjerom i predračunom radova, koji su u skladu sa glavnim projektom sanacije i proširenja saobraćajnice koji je uradila firma „TZI-Inženjering“ d.o.o. Sarajevo, prvo će biti uklonjen stari oštećeni asfalt, podloga te ivičnjaci, nakon čega slijedi ugradnja novog mehanički stabilizovanog nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala.

 

Za adekvatnu odvodnju površinskih voda, koje su najveći uzrok propadanja kolovozne konstrukcije, planirana je ugradnja šahtova i linijske rešetke sa nivelacijom šibera za vodu, šahtova i rešetki za odvodnju.

 

Prije postavljanja dva sloja novog asfalta biće ugrađeni novi betonski ivičnjaci.