SUTRA ZAVRŠETAK RADOVA

Započelo postavljanje asfalta u Kranjčevićevoj ulici

Radnici građevinske firme „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak započeli su danas radove na asfaltiranju kraka Kranjčevićeve ulice od zgrade Unitica do spoja sa Ulicom Tešanjska.

Planirano je da radovi na postavljanju asfalta budu okončani u toku sutrašnjeg dana.

 

Podsjećamo, radovi na sanaciji kraka u Kranjčevićevoj ulici započeli su sredinom prošlog mjeseca na osnovu ugovora kojeg je u ime Općine Centar potpisao načelnik Općine Centar Srđan Mandić sa predstavnikom firme „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak.

 

Tokom radova u proteklom periodu uklonjeni su i postavljeni novi betonski ivičnjaci. Prije postavljanja 2.900 metara kvadratnih novog asfalta izvršena je ugradnja poklopaca na šahtove, kao i nivelacija šibera za vodu te šahtova za odvod površinskih voda.

 

Za nadzor projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, dok je finansijer Općina Centar koja je za ovu namjenu iz budžeta izdvojila oko 240.000 maraka.

 

Podsjećamo da je Općina Centar za realizaciju prve faze rekonstrukcije Kranjčevićeve ulice, na dijelu između ulica Alipašina i Fra Anđela Zvizdovića u dužini od oko 460 metara izdvojila 517.300 KM. Na pomenutoj dionici je prethodno realizovan projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže na osnovu sporazuma o realizaciji projekta između Općine Centar, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS i KJKP „Vodovod i kanalizacija“.