Nacrt Regulacionog plana „Green Building Resort“ Poljine upućen na javni uvid i raspravu

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 20. redovnoj sjednici, održanoj 28. jula 2022. godine donijelo Nacrt Regulacionog plana „Green Building Resort“ Poljine, izrađen u skladu sa Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana „Green Building Resort“.

Kako nalažu zakonske norme predviđeno je organizovanje javnog uvida u Nacrt plana i javne rasprave (učešće javnosti) u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Centar Sarajevo.

 

U navedenom periodu svi zainteresirani subjekti i javnost mogu dostaviti svoje sugestije ili primjedbe u pisanoj formi na Protokol Općine Centar - Službi za prostorno uređenje i investicije, putem Mjesne zajednice „Šip“, kao i elektronskim putem na mail: selma.islambegovic@centar.ba ili eldina.sehovic@centar.ba

Nacrt plana dostupan je na web stranici Općine Centar:

https://www.centar.ba/stranica/nacrt-regulacionog-plana-green-building-resort-poljine

O mjestu i datumu održavanja javne rasprave bit ćete naknadno obaviješteni.