Započeli radovi na sanaciji dijela Ulice Zuke Džumhura

Jučer su započeli radovi na sanaciji dijela Ulice Zuke Džumhura od broja 2 do broja 12 na Koševskom brdu. Finansijer projekta je Općina Centar iz čijeg budžeta za ovu namjenu je izdvojen iznos od 40.305 KM.

Nakon provedene procedure javnih nabavki kao najpovoljniji ponuđač odabrana je građevinska firma „Grakop“.

 

– U toku su pripremni radovi uklanjanja starog oštećenog asfalta i radimo proširenje za izgradnju trotoara za kretanje pješaka. Nakon ovoga slijedi nivelacija šahtova, šibera za vodu i uličnih slivnika te završna priprema prije postavljanja novog asfalta. Također tokom radova morat ćemo ukloniti postojeću zaštitnu rukohvatnu ogradu koju ćemo obnovljenu vratiti nakon izgradnje pješačke staze. Ukoliko nam vremenske prilike budu išle na ruku završetak radova očekujemo za deset dana, objasnio je Sead Begić, rukovodilac radova firme „Grakop“. U završnoj fazi radova planirano je da bude postavljena vertikalna i ocrtana horizontalna saobraćajna signalizacija. Za nadzor projekta zadužena je firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Izmjenama i dopunama budžeta Općine Centar za ovu godinu za rekonstrukciju i održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta obezbijeđen je iznos od 2.864.000 KM.