Javni oglas za prijem UN volontera u zajednici u oblasti angažmana mladih

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana mladih 12. avgusta 2022. godine, uz finansijsku podršku Evropske unije, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) objavljen je javni poziv za prijem UN volontera/ke u zajednici u oblasti angažmana mladih za područje općine Centar Sarajevo.

Pozivaju se mlade osobe, od 18 do 30 godina života, koje su nastanjene na području općine Centar Sarajevo, a koje ispunjavaju uslove navedene u oglasu, da se prijave za objavljenu poziciju. Javni poziv ostaje otvoren do 2. septembra 2022. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom se trebaju poslati na registry.ba@undp.org

 

 

Odabrani/a UN volonter/ka će raditi u prostorijama Općine Centar Sarajevo sa dodijeljenom osobom, pružajući podršku u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD), građanskim/omladinskim udruženjima, kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou općine. 

 

 

Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u trajanju od šest mjeseci, uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. Osim toga, odabrani/a UN volonter/ka će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj određenih vještina. Volonter/ka će po završetku dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu u svrhu kreiranja boljih šansi za zapošljavanje.  

 

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). 

 

Navedeni javni poziv je objavljen na wb stranici Općine Centar: www.centar.ba u rubrici Javni pozivi, konkurs i oglasi: https://www.centar.ba/stranica/konkursi-i-oglasi-stranica.