OKONČANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA

Predloženi mnogobrojni projekti

Jučer je u prostorijama Mjesne zajednice „Park-Višnjik“ održana posljednja javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu čime je zvanično okončana procedura provođenja javne rasprave o ovom dokumentu u trajanju od 15 radnih dana u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća sa 22. redovne sjednice održane 27. oktobra 2022. godine.

Tokom posljednjih 15 radnih dana u javnoj raspravi su mogli učestvovati svi građani, vijećnici Općinskog vijeća Centar Sarajevo, parlamentarne stranke koje učestvuju u radu Općinskog vijeća, klubovi vijećnika, radna tijela Općinskog vijeća, službe za upravu Općine Centar Sarajevo, mjesne zajednice, savjeti mjesnih zajednica, udruženja građana, te zainteresirane organizacije i zajednice u općini Centar Sarajevo.

 

Uz prisustvo predstavnika izvršne i predstavničke vlasti Općine Centar i savjeta MZ održane su javne rasprave o Nacrtu budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu u prostorijama mjesnih zajednica. Stanovnici 19 mjesnih zajednica sa centralnog gradskog područja, udruženja građana, te zainteresirane organizacije i zajednice imali su priliku na održanim javnim raspravama predlagati projekte koji bi naredne godine mogli biti realizovani sredstvima iz budžeta Općine Centar.

 

Da podsjetimo, Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 22. redovnoj sjednici, održanoj 27. oktobra 2022. godine, jednoglasno usvojilo Nacrt budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu, u iznosu od 48.580.000 KM.

 

Kako je objasnio općinski načelnik Srđan Mandić, prilikom usvajanja ovog planskog dokumenta, od navedenog iznosa za kapitalne izdatke planirano je 17.294.197 KM, što čini 35,6 % planiranog budžeta, od čega se  6.205.000 KM odnosi na kapitalne grantove, a 11.090.197 KM na kapitalna ulaganja. Kapitalna izdaci su raspoređeni na postojeće strateške projekte Općine čija realizacija je u toku.  

 

Prema utvrđenoj proceduri ovaj najvažniji finansijski dokument jedinice lokalne samouprave će biti predložen Općinskom vijeću Centar na usvajanje u formi prijedloga.