SPOJ ULICA ALIPAŠINA I TEPEBAŠINA

Okončani radovi na sanaciji stepeništa

Radovi na sanaciji stepeništa između ulica Alipašina 5 i Tepebašina kod broja 8 su okončani ove sedmice.

U završnoj fazi ovog projekta radnici građevinske firme „Sela“ obavljali su bravarske radove odnosno postavili i ofarbali novu zaštitnu rukohvatnu ogradu koja će biti od velike pomoći u svakodnevnoj komunikaciji posebno starijim osoba tokom zimskih mjeseci.

 

Za adekvatnu odvodnju površinskih voda, izgrađen je betonski rigol, te su postavljene nove kulir ploče duž stepeništa, koje su se pokazale kao najbolje rješenje za ove vremenske prilike.

 

U pripremnoj fazi projekta uklonjena je stara oštećena konstrukcija stepeništa umjesto koje je izgrađena nova armirano-betonska konstrukcija. Završeno stepenište već koriste sugrađani kojima ono znatno skraćuje put do centra grada.

 

Projekat je u cjelosti finansirala Općina Centar u iznosu od 48.488 maraka.

 

Rebalansom budžeta Općine Centar za ovu godinu za projekte izgradnje i sanacije stepeništa, šetnica, platoa, pješačkih staza i rukohvatnih zaštitnih ograda obezbijeđen je iznos od 2.939.000 KM.