Završna konferencija projekta ArcheoDanube

Delegacija Općine Centar Sarajevo učestvovala je na završnoj konferenciji projekta ArcheoDanube, u sklopu Interreg Danube transnacionalnog programa.

 Nosilac projekta u vrijednosti od oko dva miliona eura je Gradska Općina Ptuj iz Slovenije, a partner između ostalih i Općina Centar Sarajevo.

 

Završnoj konferenciji u ime Općine Centar su prisustvovali načelnik Srđan Mandić, sekretarka Adelina Džanković i saradnici.

 

Projekat ima za cilj pripremu konkretnih planova, treninga i alata za očuvanje i promociju arheoloških nalazišta i njihovo inkorporiranje u nove turističke inicijative.

 

Kulturna baština u gradovima Dunavskog sliva je bogata i raznolika, ali pod pritiskom i to zbog nedostatka zajedničkih politika, znanja i resursa. Svi su partneri suočeni sa istim izazovima, kao što su kako uključiti i predstaviti arheološku baštinu u savremenom društvenom okruženju, kako se uklopiti u urbane dijelove gradova, kako integrirati sačuvane ostatke unutar zgrada i područja gradova radi prezentacija, kako osigurati održivi razvoj i kako postići ekonomski utjecaj i vidljivost izvan lokalne razine.

 

Na konferenciji su prezentirani postignuti rezultati projekta, te nastavljena diskusija na temu očuvanja  i promocije arheoloških nalazišta u budućnosti. Pilot aktivnost Općine Centar Sarajevo koja se provodi kroz ovaj projekat su sistematska arheološka istraživanja na lokalitetu Debelo brdo - Vranjače. Cilj istraživanja je pripremiti lokalitet za osnivanje budućeg arheološkog parka.

 

Pored aktivnosti u okviru projekta, delegacija Općine Centar Sarajevo je uspostavila i planove saradnje na budućim transnacionalnim projektima sa partnerima iz Ptuja iz Slovenije.