Održana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Danas je održana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo.

Na dnevnom redu, između ostalog, bilo je definisanje neophodnih mjera i aktivnosti za primjenu i provedbu presude Ustavnog suda FBiH br: U-12/22 od 1.11.2022. godine, u okviru čega su usvojeni predloženi zaključci općinskih vijećnika.

 

Vijećnici su većinom glasova usvojili odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Stambeno naselje „Green Building Resort“ Poljine.

 

Prijedlog odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Koševo“ dobio je potrebnu većinu glasova prisutnih vijećnika.

 

Općinski vijećnici su usvojili i odluke o usvajanju i provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Poslovna zona Šip“ (Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta na parcelama k.č. 657/6 i 660/1 KO Sarajevo VI – skraćeni postupak).

 

Usvojena je i odluka o imenovanju člana Komisije za statut i propise.

 

Tokom sjednice vijećnici su također podržali usvajanje odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama: a) Dejzina Bikića 6 i b) Pehlivanuša.

 

Na sjednici su većinom glasova prisutnih vijećnika stavljene van snage odluke:

a) broj: 01-19-4145/21 od 29.07.2021. godine;

b) broj: 01-19-4146/21 od 29.07.2021. godine;

c) broj: 01-19-3294/22 od 02.06.2022. godine

 

Vijeće je usvojilo i Nacrt programa rada Općinskog vijeća Centar Sarajevo za 2023. godinu. Usvojen je i prijedlog rješenja broj 05/A-27-300/21-3 o izuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje naseljske saobraćajnice na lokalitetu Park-šuma Hum.

 

Vijećnicima su na ovoj sjednici prezentirane i informacija o obrascima periodičnog izvještaja za period 01.01.-30.09.2022. godine, kao i informacija o epidemiološkoj situaciji na području općine Centar.