IZDVOJENO 245.000 KM

Općina i u ovoj godini nastavlja pomoć u liječenju i nabavci lijekova

Općina Centar Sarajevo godinama pokazuje senzibilitet prema osobama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe i starijim osobama. Jedan u nizu takvih primjera je i izdvajanje finansijskih sredstava u svrhu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe, te izdvajanje sredstava za nabavku lijekova starijim licima.

 U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za novčane pomoći za liječenje u iznosu do 2.500 maraka licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe obezbijeđeno je 95.000 maraka. U prošloj godini ovakav vid pomoći ostvarilo je 144 korisnika, za šta je utrošeno 85.613 KM.

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za troškove liječenja imaju lica u stanju socijalne potrebe koja imaju prebivalište na području općine Centar u trajanju od najmanje jedne godine do dana podnošenja zahtjeva ili boravište po osnovu statusa raseljenog lica. Uslov je i da ukupna mjesečna primanja porodičnog domaćinstva ne prelaze iznos jedne i po prosječne plaće ostvarene u FBiH prema posljednjim statističkim pokazateljima.

 

Općina Centar izdvojila je i finansijska sredstva u iznosu od 90.000 maraka za pomoć u liječenju osoba oboljelih od leukemije, hepatitisa B i C i drugih teških hroničnih bolesti. Tokom 2022. godine ovo pravo ostvarilo je 29 korisnika, za šta je utrošeno 73.810 KM.

 

U budžetu su obezbijeđena i sredstva u iznosu od 60.000 maraka za novčane pomoći penzionerima za nabavku lijekova. U prošloj godini pomoć u nabavci lijekova dobilo je 138 penzionera.

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupovinu lijekova imaju penzioneri ili lica starija od 60. godina bez primanja sa prebivalištem na području općine Centar od najmanje jedne godine do dana podnošenja zahtjeva ili boravište po osnovu statusa raseljene osobe. Uslovi za ostvarivanje ovog prava su i da se lijek za koji se traži jednokratna novčana pomoć ne finansira ili djelimično sufinansira putem Zavoda zdravstvenog osiguranja, te da ukupna primanja porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos dvije minimalne penzije ostvarene u FBiH prema posljednjim statističkim pokazateljima.