Sutra 25. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Dvadeset i peta redovna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 26. januara 2023. godine sa početkom u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

 Dnevni red:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 29. decembra 2022. godine

2. Vijećnički sat

3. Informacija o epidemiološkoj situaciji na području općine Centar

4. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana poslovna zona „Šip“

5. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir I“, stambeno-poslovni objekti na k.č. 358/1, 358/2, 358/3, 358/6, 359/2, 360, 361/2, 361/3 K.O. Sarajevo V

6. Prijedlog odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir I“, Stambeno-poslovni objekti na k.č. 358/1, 358/2, 358/3, 358/6, 359/2, 360, 361/2, 361/3 K.O. Sarajevo V

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i uslovima raspolaganja gradskim građevinskim zemljištem na lokalitetu pijace „Ciglane“

8. Prijedlog odluke o zakupu stana u ulici Augusta Brauna br. 10/su

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pretvaranje stana u ulici Višnjik broj 48/pr u poslovni prostor

10. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama:

a) Goruša 17, 37,90 m2;

b) Nikole Kašikovića 9, 57 m2;

c) Nikole Kašikovića 9, 18 m2;

d) Nikole Kašikovića 9, 40 m2.

11. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama:

a) Maršala Tita 1

12. Prijedlog odluke o imenovanju komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Centar Sarajevo

13. Prijedlog rješenja broj: 05/A-31-121/13 kojim se odbija zahtjev Enide Zejnilović, Jasmine Feratović i Edhema Zejnilovića iz Sarajeva, za donošenje rješenja o utvrđivanju i isplati naknade, kao neosnovan

14. Prijedlog rješenja broj: 05-31-268/10-1 kojim se oglašava ništavim Rješenje Općinskog vijeća Centar Sarajevo, broj: 05-31-268/10 od 22.02.2016. godine, u cijelosti

15. Prijedlog politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu

16. Nacrt Gender akcionog plana Općine Centar Sarajevo za period od 2023. do 2027. godine

17. Izvještaj o radu Udruženja „Živi zdravo, stari sretno“

18. Izvještaj o radu Udruženja „Generacija“

19. Izvještaj o radu Udruženja „Kolibri“