☎ Servisne informacije

Adresa:
Mis Irbina 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

☏ Telefoni:
Centrala: + 387 33 56 23 00
Informacije: + 387 33 56 23 79

KONTAKT TELEFONI OPĆINSKIH SLUŽBI

Fax:
+ 387 33 66 80 97

☏ Otvorena linija: 
Prijava problema (24/365): + 387 33 21 60 06 Radno vrijeme

07:30 - 16:00

Matični ured

07:30 - 17:00