BIZ i socijalna zaštita

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu [09]

Obrasci administrativnih postupaka:Pomoćnica općinskog načelnika: Jasmina FAZLIĆ
T: + 387 33 56 23 68
E: jasmina.fazlic@centar.ba

* Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
Šef odsjeka: Adis ADILOVIĆ
T: + 387 33 56 24 45
E: adis.adilovic@centar.ba

* Odsjek za socijalnu zaštitu
Šefica odsjeka: Amra SABRIHAFIZOVIĆ-HAJDAREVIĆ
T:  + 387 33 56 24 49
E:  amra.sabrihafizovic@centar.ba