Kabinet Općinskog načelnika

[10]

Šef Kabineta: Fahrudin KURTOVIĆ
T: + 387 33 56 23 70
E: fahrudin.kurtovic@centar.ba

Tehnički sekretar
T: + 387 33 56 23 10
E: amina.piknjac@centar.ba


* Odsjek za javne nabavke:
šefica Odsjeka - Samira DURAKOVIĆ
T: + 387 33 56 24 00
E: samira.durakovic@centar.ba
 
* Odsjek za informisanje:
šef Odsjeka - Envera PANDŽIĆ
T: + 387 33 56 23 25
E: envera.pandzic@centar.ba 
 
* Odsjek za informatiku:
šef Odsjeka - Samir ŠIRIĆ
T: + 387 33 56 23 33
E: samir.siric@centar.ba
 

sss