200 EE savjeta

Prilikom kupovine kuće ili stana, kućanskih uređaja i opreme, imajte u vidu da svaka od tih investicija ima dvije cijene. Jedna je cijena kupovine, a druga je cijena korištenja i održavanja. Premda većina energetski efikasnih uređaja ima višu početnu cijenu, njima ostvarujete uštede kroz manje mjesečne troškove za energente. Dok ćete u kući koju gradite ili renovirate živjeti i 50 godina, a životni vijek uređaja koji koristite može biti 10, 15 ili čak 20 godina, uštede koje u tom razdoblju možete ostvariti kupovinom energetski efikasnih materijala ili uređaja biti će puno veće od razlike u početnoj cijeni između efikasnog i neefikasnog uređaja.

Datum Dokument
06.02.2019.
200 EE SAVJETA