Ulica Kalmija Baruha

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke. Pripada mjesnom području “Marijin dvor – Crni vrh”. Proteže se od Ulica Kotromanića (prije Gundulićeva ulica), na južnoj, do Ulice Hiseta (prije Brankova ulica), na sjevernoj strani. Nastala je 1970. godine. lme je dobila po književnom historičaru i kritičaru, hispanologu Kalmiju Baruhu.