Zajednički i tehnički poslovi

Služba za zajedničke i tehničke poslove [02]

Pomoćnik općinskog načelnika: Admir ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 56 23 20
E: admir.sehovic@centar.ba