Opća uprava

Služba za opću upravu [08]

Obraci administrativnih postupaka 


Pomoćnica općinskog načelnika: Jasna BEBA
T: + 387 33 56 24 77
E: jasna.beba@centar.ba

* Odsjek za opću upravu
šefica odsjeka: Rada HASANBEGOVIĆ
T:  + 387 33 56 23 96
E:  rada.hasanbegovic@centar.ba

* Matični ured
šefica odsjeka: Ehlimana FESTA
T:  + 387 33 56 23 86
E:  ehlimana.festa@centar.ba