LER i mjesna samouprava

Služba za lokalno ekonomski razvoj i mjesnu samoupravu [11]

Obrasci administrativnih postupaka 


Pomoćnik općinskog načelnika: Haris SIJARIĆ
T:  + 387 33 56 23 89
E: haris.sijaric@centar.ba

* Odsjek za LER
Šef odsjeka: Haris VLAJČIĆ
T: + 387 33 22 32 69
E:  haris.vlajcic@centar.ba

* Odsjek za mjesnu samoupravu
Šef odsjeka: Selma PILJEVIĆ
T: + 387 33 56 23 67
E: selma.piljevic@centar.ba