Općinsko vijeće

Služba za općinsko vijeće [01]

Služba za poslove Općinskog vijeća

Pomoćnik općinskog načelnika: Mirsada LINGO
T: + 387 33 562 311
E: mirsada.lingo@centar.ba