Adresa, telefoni, radno vrijeme

Adresa:
Mis Irbina 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina 

Telefoni:
Centrala: + 387 33 56 23 00
Informacije: + 387 33 56 23 79 
Fax: + 387 33 66 80 97

Općinske službe         
 
Račun Općine
 

Radno vrijeme
07:30 - 16:00

Šalter sala
07:30 - 17:00