Čista rijeka Miljacka

Sliv Miljacke obuhvata oblasti ispod planina Romanije i Jahorine, tj. Mokranjsku zaravan, Paljansku zaravan, kanjon rijeke Miljacke do Bentbaše, te istočni dio Sarajevske kotline do Sastavaka.

Datum Dokument
06.02.2019.
Analiza raspoložive dokumentacije
06.02.2019.
Izvještaj o obilasku terena
06.02.2019.
Sliv rijeke Miljacke