Dan mladih Općine Centar

Dan mladih Općine Centar 8. maj 2015. godine


Cilj obilježavanja „Dana mladih“ je informisati mlade o mogućnostima koje Općina Centar pruža  mladima. Povezivanje mladih je takođe  jedan od  osnovnih  ciljeva manifestacije.