Dokumente posljednje sjednice možete preuzeti u nastavku.
Dokument
Poziv za sjednicu
Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje 6 (šest) članova Općinske izborne komisije Centar Sarajevo
Rješenje o imenovanju konkursne komisije za provođenje procedure imenovanja 6 (šest) članova Općinske izborne komisije Centar Sarajevo
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti općinskom načelniku za davanje ovlaštenja punomoćniku za zastupanje pred sudovima, organima državne uprave i privrednim organizacijama u Crnoj Gori