Dokumente posljednje sjednice možete preuzeti u nastavku.
Dokument
Poziv za sjednicu
Usvajanje Zapisnika sa 24. Redovne sjednice Općinskog vijeća održane 29.12.2022.
Vijećnički sat
Informacija o epidemiološkoj situaciji na području općine Centar
Prijedlog odluke o povjeravanju poslova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana poslovna zona „Šip“
Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir I“: Stambeno-poslovni objekti na k.č. 358/1, 358/2, 358/3, 358/6, 359/2, 360, 361/2, 361/3 K.O. Sarajevo V
Prijedlog odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir I“: Stambeno-poslovni objekti na k.č. 358/1, 358/2, 358/3, 358/6, 359/2, 360, 361/2, 361/3 K.O. Sarajevo V
Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i uslovima raspolaganja gradskim građevinskim zemljištem na lokalitetu pijace „Ciglane“
Prijedlog odluke o zakupu stana u ulici Augusta Brauna br. 10/su
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pretvaranje stana u ulici Višnjik broj 48/pr u poslovni prostor
Prijedlog odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama: a) Goruša 17, 37,90 m2; b) Nikole Kašikovića 9, 57 m2; c) Nikole Kašikovića 9, 18 m2; d) Nikole Kašikovića 9, 40 m2.
Prijedlog odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama: a) Maršala Tita 1.
Prijedlog odluke o o imenovanju komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Centar Sarajevo
Prijedlog rješenja broj: 05/A-31-121/13 kojim se odbija zahtjev Enide Zejnilović, Jasmine Feratović i Edhema Zejnilovića iz Sarajeva, za donošenje rješenja o utvrđivanju i isplati naknade, kao neosnovan
Prijedlog Rješenja broj: 05-31-268/10-1 kojim se oglašava ništavim rješenje Općinskog vijeća Centar Sarajevo, broj: 05-31-268/10 od 22.02.2016. godine, u cijelosti
Prijedlog politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu
Nacrt Gender akcionog plana Općine Centar Sarajevo za period od 2023. do 2027. godine
Izvještaj o radu Udruženja „Živi zdravo, stari sretno“
Izvještaj o radu Udruženja „Generacija“
Izvještaj o radu Udruženja „Kolibri“