Elektronski formulari

Poštovani građani,

kako bi smo maksimalno ograničili kretanje stanovnika i smanjili broj dolazaka u Općinu, od 22.3.2021. godine možete podnositi svoje zahtjeve za upravno rješavanje putem elektronske pošte.
Uzevši u obzir postojeći zakonski okvir, u prilici smo ponuditi samo ograničeni set usluga, koje ćemo pokušati proširiti, na osnovu zajedničkog iskustva kojeg ćemo ostvariti ovim projektom.

Procedura:

  1. Preuzmite odgovarajući obrazac (download)
  2. Popunite ga (elektronski ili ručno), odštampajte i potpišite
  3. Skenirajte ili fotografišite potpisani obrazac zahtjeva, kao i priloženu dokumentaciju
  4. Pošaljite ga na definisanu e-mail adresu, zajedno sa traženom dokumentacijom 

Dalju komunikaciju će voditelj postupka vršiti putem emaila ili telefonom. Na kraju, voditelj postupka će vas kontaktirati da pristupite preuzimanju orginalnog akta u prostorijama Općine, kada ste dužni dostaviti na uvid orginalnu dokumentaciju, po uputama voditelja postupka, te dostaviti dokaze o plaćenoj administrativnoj taksi. 

Napomena: obrasci koji se mogu slati elektronskom poštom su označeni znakom @.


Tehničke informacije:

  • dostava dokumenata u PDF i JPEG formatu
  • slanje jedne poruke je ograničeno na 15 MB
  • antivirusni program može onemogućiti prijem nepouzdani mailova
  • po uspješnom prijemu e-maila, dobit ćete povratnu poruku
Općina će kontinuirano raditi na unaprjeđenju postojećeg sistema!