Historijat

Nakon II svjetskog rata Sarajevo je bilo izdvojeno u posebno područje narodne vlasti. U prvo vrijeme grad je bio podijeljen na devet kvartova, a nakon toga izvršena je podjela grada na 4 rejona, gdje je II rejon obuhvatao šire područje Općine Centar.
Rejoni su bili decentralizovani dijelovi Grada, čiji su narodni odbori radili pod neposrednim nadzorom Gradskog narodnog odbora.
Kada je u maju 1952. godine izvršena reorganizacija lokalne samouprave, od lokalnih zajednica ostali su srezovi i opštine.
1955. godine, uvođenjem komunalnog uređenja u Jugoslaviji, na teritoriji dotadašnjeg Grada, obrazovane su opštine Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Ilidža i Vogošća.
Ustavom iz 1974. godine, opštine na području Sarajeva se obavezuju da se udružuju u grad i da mu u zajedničkom interesu povjeravaju određena prava i dužnosti.
Do 1977. godine grad se podudarao sa njegovim užim područjem koje je bilo podijeljeno na 4 opštine (Centar, Novo Sarajevo, Ilidža i Vogošća). Nakon toga Opština Centar je podjeljena na istoimenu opštinu i Opštinu Stari grad.
Prvi predsjednik Općine Centar je bio Salko Lagumdžija.
Predsjednici Izvršnog odbora, nakon toga, su bili:
Božidar Žan
Mustafa Dizdarević
Nedeljko Despotović
Ðorđe Zarić
Nermin Muratović
Enes Čengić

Nakon 1992. do danas, Načelnici Općine Centar:
Abid Jusić
Igor Gaon
Ljubiša Marković
Dževad Bećirević
Nedžad Ajnadžić
 
Predsjednici Skupštine Opštine Centar:
Mirko Grcić
Boro Ostojić
Zorica Zirojević
Belkisa Rizvanbegović
Abdulah Jesenković
Halid Prcić
Mile Markić
Marko Beroš
Dragomir Bulatović

Zatim, nakon 1992. do danas, predsjedavajući Općinskog vijeća:
Husein Kamber
Husein Kulenović
Muhamed Alaim
Lidija Korać
Slaven Kovačević
Varja Nikolić
Nedžad Ajnadžić
Karolina Karačić