Humanitarne organizacije

Udruga „Humanitarno pastoralne organizacije „CARITAS“,
Mirko Šimić
Nikole Šopa 50a, Ilidža
033/544-688    

Udruženje Crvenog križa Kantona Sarajevo,
Enaida Višo
Nedima Filipovića 11

Srpsko humanitarno udruženje „DOBROTVOR“,
Aleksa Čebić
Džemala Bijedića 68
033/678-512    
    
Udruga Humanitarno karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene „KRUH SV. ANTE“ Sarajevo  
Fra.Joso Oršolić    
Aleja Bosne Srebrene 111
033/728-871    

Udruženje H.O. „MERHAMET“ MDD Regionalni odbor Sarajevo,
Munib Bujak
Trg solidarnosti 17
033/628-107
    
Udruženje – Narodna kuhinja "STARI GRAD"  Sarajevo,     
Zilha Šeta
Halači 6
033/237-189   

Udruženje – "CRVENI KRIŽ" Općine Centar Sarajevo,     
dr.Bakir Nakaš
Valtera Perića 10
033/220-168
crveni.kriz.centar@live.com; centar.sarajevo@ckfbih.ba