Javne nabavke Općine Centar

 KONTAKT TELEFON

+ 387 33 56 24 00

Email
javne.nabavke@centar.ba

Datum Dokument
18.07.2022.
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2022.g. - I dio
28.02.2022.
Plan javnih nabavki u 2022. godini
29.12.2021.
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2021.g. - II dio
27.10.2021.
1.1 Pravilnik o internim procedurama u postupcima javnih nabavki roba, usluga i radova sa načinom realizacije ugovora nakon provedenog postupka javne nabavke
27.10.2021.
1.2 Pravilnik o internim procedurama u postupcima javnih nabavki - prilozi
13.07.2021.
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu
06.04.2021.
Plan javnih nabavki u 2021. godini
20.01.2021.
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2020 (II)
30.06.2020.
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2020 (I)
17.02.2020.
Pravilnik o provođenju pregovaračog postupka sa i bez obavještenja o nabavci
15.01.2020.
Plan javnih nabavki u 2020. godini
12.04.2019.
Pravilnik o javnim nabavkama