Javni pozivi

Datum Dokument
10.05.2022.
[1.1] Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine Centar Sarajevo u 2022. godini
10.05.2022.
[1.2] Dokumenti
09.05.2022.
Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova ekskurzije djece slabijeg imovnog stanja
04.05.2022.
Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za sufinansiranje odlaska mladih sportista sa područja općine Centar Sarajevo na internacionalna takmičenja
27.04.2022.
Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladih sa područja općine Centar Sarajevo
25.04.2022.
Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta mobilnost mladih Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu.
25.04.2022.
[1.1] Javni poziv za dodjelu sredstava sufinansiranja troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba
25.04.2022.
[1.2] Obrazac
20.04.2022.
[1.1] Javni poziv za dodjelu stana u zakup putem neposredne pogodbe prema spisku stanova
20.04.2022.
[1.2] Obrazac 1
20.04.2022.
[1.3] Obrazac 2
20.04.2022.
[1.4] Obrazac 3
20.04.2022.
[1.5] Obrazac 4
04.04.2022.
[1.1] Javni poziv za dodjelu novčanih poticaja za kupovinu stočne hrane
04.04.2022.
[1.2] Pravilnik
04.04.2022.
[1.3] Zahtjev
24.03.2022.
Javni poziv za izbor i imenovanje zdravstvenog savjeta
23.03.2022.
Javni poziv i kriteriji za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Centar u 2022. godini
21.03.2022.
Nacrt - Strategija razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2021-2027
21.03.2022.
Obrazac za komentare
16.03.2022.
(1) Javni poziv za podnošenje prijava - zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka za pojedince povratnike
16.03.2022.
(2) Zahtjev
22.02.2022.
Javni poziv za dostavu ponuda za stručne usluge (pravne i notarske, usluge lektorisanja, prevođenja, advokatske usluge i ostale sl.usluge)
16.02.2022.
Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji
15.02.2022.
Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja – obrazovni seminari za potrebe Općine Centar Sarajevo u 2022. godini
07.02.2022.
Javni poziv za prodaju pokretnih stvari (električni motocikli sa zaštitnom opremom) putem licitacije
02.02.2022.
Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe
02.02.2022.
Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći putem sufinansiranja troškova nabavke ortopedskih pomagala i prilagođavanja stambenih objekata i motornih vozila invalidnim licima
02.02.2022.
Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelimičnu sanaciju individualnih stambenih objekata
02.02.2022.
Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe
02.02.2022.
Javni poziv za dodjelu novčane pomoći starijim osobama
02.02.2022.
Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje i za jednokratnu novčanu pomoć porodiljama
06.01.2022.
Javni poziv udruženjima boračke populacije za predlaganje kandidata/kandidatkinja za člana/članicu Komisije za odabir projekata po LOD metodologiji
05.01.2022.
[1.0] Javni poziv zainteresovanim fizičkim licima sa prebivalištem na teritoriju općine Centar Sarajevo za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana u zakup putem neposredne pogodbe prema objavljenom spisku stanova
05.01.2022.
[1.1] Obrazac 1
05.01.2022.
[1.2] Obrazac 2
05.01.2022.
[1.3] Obrazac 3
05.01.2022.
[1.4] Obrazac 4
23.12.2021.
Javni poziv za dostavu ponuda za usluge oglašavanja za potrebe Općine Centar Sarajevo u toku 2022. godini
15.12.2021.
01 Javni poziv udruženjima boračke populacije sa područja Općine Centar za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine Centar Sarajevo u 2022. godini
15.12.2021.
02 Projektni prijedlog 2022
15.12.2021.
03 Pregled budzeta proracuna 2022
15.12.2021.
04 Plan aktivnosti 2022.
15.12.2021.
05 Administrativni podaci o aplikantu 2022
15.12.2021.
06 Finansijska identifikaciona forma 2022
15.12.2021.
07 Smjernice
02.12.2021.
JAVNI POZIV/OGLAS/NATJEČAJ za davanje u zakup prostora (bife) sa ili bez korištenja postojeće opreme u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za potrebe pružanja ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljske usluge-bife) po uzoru na specijalizirane objekte tipa ugostiteljskih objekata i prodaje toplih i hladnih napitaka uposlenicima i drugim licima u zgradi Općine Centar Sarajevo
18.11.2021.
Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata - obrta za 2021. godinu.
16.11.2021.
Javni poziv za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće
15.11.2021.
Javni poziv za prodaju pokretnih stvari (električni motocikli sa zaštitnom opremom) putem licitacije
04.11.2021.
[FMROiI-1] Javni poziv izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama u FBiH i povratnicima iz FBiH za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje opština RS
04.11.2021.
[FMROiI-1] Javni poziv - prijavni obrazac
02.11.2021.
Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Programa rada općinskog vijeća Centar Sarajevo za 2022. godinu
26.10.2021.
[v0.1] Javni poziv organizacijama civilnog društva/ nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2),
26.10.2021.
[v0.2] Najčešća pitanja sa odgovorima
26.10.2021.
[v0.3] Smjernice za aplikante
26.10.2021.
[v01] Projektni prijedlog
26.10.2021.
[v02] Pregled budžeta / proračuna
26.10.2021.
[v03] Matrica logičkog okvira
26.10.2021.
[v04] Plan aktivnosti i promocije
26.10.2021.
[v05] Administrativni podaci o aplikantu
26.10.2021.
[v06] Finansijska identifikaciona forma
26.10.2021.
[v07] Izjava o podobnosti
26.10.2021.
[v08] Izjava o dvostrukom finansiranju
26.10.2021.
[v09] Izjava o partnerstvu
26.10.2021.
[v10] Lista za provjeru
26.10.2021.
[v11] Ciljevi održivog razvoja
25.10.2021.
JAVNI POZIV/OGLAS/NATJEČAJ za davanje u zakup prostora površine 23 m² (dvorište) u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za potrebe vršenja prodajne djelatnosti (trgovina na malo – po uzoru na trafiku)
01.10.2021.
Javni poziv stručnim licima za podnošenje prijava za tehnički pregled građevina
28.09.2021.
Spisak korisnika koji ispunjavaju uslove javnog poziva
22.09.2021.
Javni poziv za dostavu ponuda za usluge sistematskog ginekološkog pregleda uposlenica Općine Centar Sarajevo u 2021.godini
17.09.2021.
[1.1] Javni poziv i kriterij za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Centar u 2021. godini
17.09.2021.
[1.2] Obrazac za prijavu
12.08.2021.
Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koji obavljaju samostalnu djelatnost (trgovina na malo ličnim radom - trgovac pojedinac) na području općine Centar Sarajevo, a pogođeni su mjerama i odlukama za ublažavanje posljedica izazvanih pojavom COVID-19 virusa
12.08.2021.
Obrazac za prijavu
10.08.2021.
Javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za Nacrt Budžeta Općine Centar
09.08.2021.
Javni poziv za realizaciju programa poticaja samozapošljavanja mladih i unaprjeđenje poduzetništva iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo
09.08.2021.
Obrazac za prijavu
05.08.2021.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu u zakup stanova vlasništvo Općine Centar Sarajevo
05.08.2021.
Obrazac 1
05.08.2021.
Obrazac 2
05.08.2021.
Obrazac 3
05.08.2021.
Obrazac 4
05.08.2021.
Obrazac 5
28.07.2021.
Javni poziv zainteresovanim fizičkim licima sa prebivalištem na teritoriju Općine Centar Sarajevo za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana u zakup putem neposredne pogodbe prema objavljenom spisku stanova
28.07.2021.
Obrazac 1
28.07.2021.
Obrazac 2
28.07.2021.
Obrazac 3
28.07.2021.
Obrazac 4
26.07.2021.
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku stručnih usluga (pravne i notarske usluge, usluge lektorisanja, usluge prevođenja, adovkatske usluge i ostale slične usluge) za potrebe Općine Centar Sarajevo
15.07.2021.
Javni poziv za dostavu ponuda za usluge oglašavanja u dnevnoj štampi i drugim publikacijama za potrebe Općine Centar Sarajevo u toku 2021.godine
09.07.2021.
Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu komisije za odabir projekata po lod metodologiji