Kina

BOSANSKI KULTURNI CENTAR 
adresa: Branilaca Sarajeva 24
tel: 441-798; 205-538
 
BOSNA
adresa: Alipašina 19
tel: 668-678  

KINOTEKA BIH
adresa: Alipašina 19
tel: 668-678   

OBALA MEETING POINT                                                          
adresa: H. Kreševljakovića 13
tel: 668-186; 665-532  
 
TESLA                                                                                            
adresa: Obala Kulina Bana 2
tel: 443-617
 
UNITIC                                                                                          
adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1
tel: 295-031
 

CINEMA CITY


Prvi sarajevski multiplex Cinema City otvoren je 06. avgusta 2009. god. a na 2.500 m2 donosi 5 kino dvorana ukupnog kapaciteta od 700 sjedišta.

Dvorane su vrhunsko tehnički opremljene i gledateljima osiguravaju pravi užitak gledanja filma sa "wall to wall" platnima, uz Dolby Digital DTS zvučnim sistemom. Anatomska sjedišta u dvoranama su amfiteatarski raspoređena, s postoljem za odlaganje čaša ili kokica, a razmak između redova iznosi 1,2 metara.