Kulturno umjetnička društva

Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu KUD "SELJO"

Dževad KORDIĆ    
Mehmeda Spahe 20    
033/442-958    
akcus@bih.net.ba

KUD "ŽELJEZNIČAR"

Esad TUZOVIĆ
Valtera Perića 16
033-217-405

RKUD ''PROLETER''    
Mirsad ĆATIĆ i Sulejmen SKENDERAGIĆ
Safeta Mujića 2/IV    
033/523-885
sule@proleter.ba