moj Centar

Cilj usluge mojCENTAR je održavanje i povećanje kvaliteta korištenja javnih površina i infrastrukture općine Centar Sarajevo.

Aplikaciju mojCENTAR možete koristiti da Općini Centar Sarajevo prijavite nepravilnosti za koje smatrate da ih je potrebno rješavati, kao što su:
  • komunalni problemi
  • stambeni problemi
  • socijalni problemi
  • sigurnost građana
  • pohvale - kritike
  • ...

Osim opisa prijave (min. 20 karaktera), uz svaku prijavu možete priložiti i fotografije, te izabrati tačnu lokaciju na interaktivnoj mapi. Prije slanja prijave, potrebno je uključiti GPS lokaciju na mobilnom uređaju.
Automatski izvještaj o stanju vaše prijave ćete dobiti na mobilnom aparatu. Ukoliko želite, možete unijeti i svoje kontakt podatke (email i telefon) kako bi vas obavijestili na ovaj način. 

Molimo vas da prijavljujete samo probleme koje su u nadležnosti Općine Centar jer u suprontom, nećemo biti u mogućnosti da ih rješavamo.

Za dodatna pitanja na raspolaganju vam je web stranica općine - www.centar.ba kao i kontakt broj 033 216 006.

LINK ZA PREUZIMANJE APLIKACIJE
 
 
Datum Dokument
07.02.2019.
GOOGLE PLAY
06.02.2019.
APP STORE