Obrazovanje, sport, kultura i mladi

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Popunjen obrazac zahtjeva sa popratnom dokumentacijom šaljite nanermina.memisevic@centar.ba


Datum Dokument
12.05.2022.
Finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladih sa područja Općine Centar Sarajevo
26.01.2022.
Naknada troškova za prevoz učenika sa invaliditetom
23.10.2020.
Stipendiranje učenika srednjih škola i studenata
12.03.2020.
Sufinansiranje troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije
25.02.2020.
Sufinansiranje troškova ekskurzije
24.01.2020.
Sufinansiranje odlaska na internacionalno sportsko takmičenje
21.01.2020.
Dodjela sredstava za nagrađivanje uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar Sarajevo
29.05.2019.
Zahtjev za dodjelu sredstava - mobilnost mladih
29.05.2019.
Zahtjev za dodjelu sredstava za aktivizam mladih