Obrazovanje, sport, kultura i mladi

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Popunjen obrazac zahtjeva sa popratnom dokumentacijom šaljite nanermina.memisevic@centar.ba


Datum Dokument
01.09.2022.
[13-16] Refundacija troškova nabavke udžbenika učenicima 2., 3. i 4. razreda osnovnih škola općine Centar [13-16]
12.05.2022.
[13-14] Finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladih sa područja Općine Centar Sarajevo [13-14]
26.01.2022.
[13-15] Naknada troškova za prevoz učenika sa invaliditetom [13-15]
23.10.2020.
[13-04] Stipendiranje učenika srednjih škola i studenata [13-04]
12.03.2020.
[13-10] Sufinansiranje troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije [13-10]
25.02.2020.
[13-09] Sufinansiranje troškova ekskurzije [13-09]
24.01.2020.
[13-08] Sufinansiranje odlaska na internacionalno sportsko takmičenje [13-08]
21.01.2020.
[13-07] Dodjela sredstava za nagrađivanje uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar Sarajevo [13-07]
29.05.2019.
[13-03] Zahtjev za dodjelu sredstava za aktivizam mladih [13-03]
29.05.2019.
[13-05] Zahtjev za dodjelu sredstava - mobilnost mladih [13-05]