Odluke

Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača, odluke o poništenju / otkazivanju postupka, zaključci o ispravkama, ...

Datum Dokument
23.09.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke - Izvođenje radova održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta i lokalnih staza u zimskom periodu.
22.09.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku teretnog vozila sa hidrauličnom dizalicom i kiperskim sandukom
14.09.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke i isporuke arhivskih kutija.
14.09.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke – Izvođenje radova na ugradnji sekcionih i priključnih ventila na lokalnom vodovodu Nahorevo
14.09.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kombi vozila za Službu za spašavanje sa visina, u prirodi, na vodi i pod vodom
02.09.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja core sistema
31.08.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji ulice Kranjčevićeva
31.08.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i tehničke opreme - LOT1 - nabavka računara i monitora
31.08.2022.
Odluka o poništenju postupka JN - nabavka sistemskog softvera i licenci
29.08.2022.
Odluka o poništenju postupka JN za Lot2 - nabavka ostale tehničke opreme
26.08.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ruksaka i školskog pribora za učenike 1. razreda osnovnih škola
25.08.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku info panela za video prezentaciju
22.08.2022.
Odluka o izboru četvrtorangiranog ponuđača za nabavku lož-ulja za grijanje
22.08.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača za nabavku usluga izrade projkektne/tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, nadogradnju i izgradnju javne rasvjete
22.08.2022.
Odluka o poništenju postupka JN za nabavku video sistema
16.08.2022.
Odluka o poništenju postupka JN za izgradnju street workout fitnes parka
16.08.2022.
Odluka o poništenju postupka JN za nabavku IS
16.08.2022.
Odluka o poništenju postupka JN za usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije objekata niskogradnje
16.08.2022.
Odluka o poništenju postupka JN za usluge projektovanja ostalih objekata niskogradnje
15.08.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača na izvođenju radova na uklanjanju grafita sa fasada na objektima kolektivnog stanovanja
15.08.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova vanjskog uređenja objekata JU Djeca Sarajeva
15.08.2022.
Odluka o poništenju postupka JN za izvođenje radova na adaptaciji i uređenju šalter sale OC
03.08.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
29.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku specijalnog vozila Službi za komunalnu čistoću,
20.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - usluge vođenja depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda i Glavnog računa u okviru Jedinstvenog računa trezora OC
20.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - usluge vođenja depozitnog računa namjenskih sredstava civilne zaštite u okviru Jedinstvenog računa trezora OC
20.07.2022.
Odluka o poništenju postupka za LOT 3 - usluge vođenja transakcijskog računa namjenskih sredstava zemljišta i stanova u okviru Jedinstvenog računa trezora OC
20.07.2022.
Odluka o poništenju postupka za LOT 4 - usluge vođenja transakcijskog računa izdvojenih sredstava u okviru Jedinstvenog računa trezora OC
18.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji privremenih objekata jednostavnih usluga
15.07.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavkekombi vozila za potrebe Službe za spašavanje sa visina, u prirodi, na vodi i pod vodom
05.07.2022.
Odluka o poništenju postupka za izvođenje radova na izgradnji tipiziranih objekata jednostavnih usluga.
01.07.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu u postupku javne nabavke – Nabavka vozila za transport uginulih i oboljelih životinja Službi za zaštitu životinja i namirnica životinjskog porijekla
30.06.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na adaptaciji i uređenju šalter sale u Općini Centar Sarajevo
30.06.2022.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na utopljavanju objekta - društveni dom Gorica
29.06.2022.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova nadogradnje i rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine Centar Sarajevo
29.06.2022.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača na zamjeni gasnih i elektro instalacija u objektu FIS-a
22.06.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na sanaciji mosta Festina Lente
21.06.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka tehničke skupne opreme Službi za zaštitu od požara
16.06.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za spašavanje na vodi Službi za zaštitu od požara
10.06.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na ugradnji vanjske stolarije u prostorijama objekta FIS-a.
08.06.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku teretnog vozila za hidrauličnom korpom za JU Centar za sport i rekreaciju
08.06.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za izvođenje dodatnih radova na izgradnji Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina
27.05.2022.
Odluka o poništenju postupka jn za izvođenje radova na zamjeni gasnih i elektroinstalacija u objektu FIS-a
17.05.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 - nabavka namještaja za opremanje operativnog centra CZ OC
17.05.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - nabavka elektronske opreme za opremanje operativnog centra CZ OC
11.04.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge upravljanja i održavanja vodovodnog sistema kao i snabdijevanja pitkom vodom Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja.
01.04.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova na nadogradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Centar Sarajevo
31.03.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za ukrasnu iluminaciju događaja
25.03.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku terenskog vozila za potrebe Općine Centar
16.03.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu - LOT 1
16.03.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu - LOT 2
16.03.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg održavanja motornih vozila u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu - LOT 3
16.03.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja finansijskog programa Japet Eurobudžet
14.03.2022.
Odluka o poništenju odluke za nabavku spec.teretnog vozila za sakupljanje otpada
09.03.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i montaža arhivskih polica
01.02.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kontinuiranog ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće sa 6 lokalnih rezervoara
21.01.2022.
Odluka o izboru dobavljača - Lot1 - osiguranje uposlenika
21.01.2022.
Odluka o izboru dobavljača - Lot2 - osiguranje objekata
21.01.2022.
Odluka o izboru dobavljača - Lot3 - osnovno i kasko osiguranje
19.01.2022.
Odluka o izboru dobavljača - lož ulje za grijanje
17.01.2022.
Odluka o izboru dobavljača - kancelarijski namještaj
12.01.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke - specijalno terensko vozilo za sakupljanje i odvoz otpada
05.01.2022.
Odluku o otkazivanju postupka javne nabavke - LOT 1 – nabavka namještaja
05.01.2022.
Odluku o otkazivanju postupka javne nabavke - LOT 2 – nabavka elektronske opreme
04.01.2022.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 – tekuće održavanje vozila marke Škoda
04.01.2022.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3 – tekuće održavanje vozila marke Renault
04.01.2022.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 5 - tekuće održavanje vozila marke VW
04.01.2022.
Odluku o poništenju postupka - LOT 2 – tekuće održavanje vozila marke Suzuki
04.01.2022.
Odluku o poništenju postupka - LOT 4 – tekuće održavanje vozila marke Toyota
04.01.2022.
Odluku o poništenju postupka - LOT 6 – tekuće održavanje priključnog vozila (poljska kuhinja)
04.01.2022.
Odluku o poništenju postupka- LOT 7 – tekuće održavanje vozila posebne namjene marke Scania sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom
29.12.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kondenzacijskih isušivača prostora Službi za zaštitu od požara OC
29.12.2021.
Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke goriva za prevoz za 2022. godinu
29.12.2021.
Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke usluga popravaka i investicionog održavanja skloništa kojima raspolaže Općina Centar Sarajevo
29.12.2021.
Odluka o izboru ponuđača zakup prostora bifea
21.12.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge izrade projektne dokumentacije za
10.12.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponđača za nabavku UPS-a i baterija
08.12.2021.
Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke internetskih usluga - LOT 1 usluge korištenja web hostinga
08.12.2021.
Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke internetskih usluga - LOT 2 usluge korištenja web hostinga
08.12.2021.
Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke usluga upravljanja i održavanja vodovodnog sistema kao i snabdijevanja pitkom vodom Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja
01.12.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge redovnog održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima
29.11.2021.
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na uređenju parka Jelena Vitas
24.11.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu arhivskih polica sa pripadajućom opremom
24.11.2021.
Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke internet usluga - LOT 3 usluge korištenja sekundarnog ISP-
22.11.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - hladni napitci
22.11.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski namještaj
18.11.2021.
Odluku o poništenju postupka nabavke sredstava čišćenje i održavanje higijene
08.11.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dezinfekcijskih sredstava za potrebe OC za 2022.godinu
08.11.2021.
Odluku o izboru ponuđača - usluge održavanja i popravaka instalacija (grijanje, elektro-instalacije sa ispitivanjem i hidroinstalacije) u zgradi Općine, prostorijama mjesnih zajednica, poslovnim prostorima, stanovima i drugim objektima kojima raspolaže Općina Centar Sarajevo
01.11.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za nabavku i isporuku kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala za potrebe OC za 2022.godinu - LOT 1 - nabavka papira
01.11.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za nabavku i isporuku kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala za potrebe OC za 2022.godinu - LOT 2 - nabavka tonera i ketridža
01.11.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za nabavku i isporuku kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala za potrebe OC za 2022.godinu - LOT 3 - nabavka ostalog kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala
26.10.2021.
Odluka o izvoru izvođača radova na sasnaciji i proširenju dijela ul. Hasana Bibera i sanaciji ul. Tekija bez stepeništa
26.10.2021.
Odluka o poništenju Javnog poziva za dostavu ponuda za nabavku stručnih usluga (pravne i notarske usluge, usluge lektorisanja, usluge prevođenja, advokatske usluge i ostale stručne usluge) za potrebe Općine Centar Sarajevo
26.10.2021.
Odluka o poništenju postupka za usluge održavanja skloništa kojima raspolaže Općina Centar Sarajevo
22.10.2021.
Odluka o poništenju postupka za usluge održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima
15.10.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Disaster Recovery
15.10.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge naprednog core sistema (serverski i mrežni sistemi)
15.10.2021.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku backup sistema
15.10.2021.
Odluka o izboru usluge ginekološkog pregleda uposlenica Općine Centar
11.10.2021.
Odluka o izboru autora za skulpturu Mirza Delibašić
06.10.2021.
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na nadogradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Centar
06.10.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku aparata za biohemijsku analizu seruma kod životinja za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla
06.10.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zaštitne vatrogasne opreme (odjeće i obuće) Službi za zaštitu od požara
06.10.2021.
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje dijela radova na regulaciji potoka Sušica - lokalitet Bare
06.10.2021.
Odluka o izboru ponuđača za usluge revizije projekata izvedenog stanja vodovodnog sistema Nahorevo i gl.projekta regulacije potoka Sušica
29.09.2021.
Odluka o poništenju postupka za izvođenje radova na sanaciji ulice Kranjčevićeva, od ulice Fra Anđela Zvizdića do ulice Tešanjska
24.09.2021.
Odluka o poništenju Odluk u vezi postupka javne nabavke za izvođenje radova na regulaciji Koševskog potoka
24.09.2021.
Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br 02-11-2914-21 od 17.06.2021. za postupak javne nabavke zaštitne vatrogasne opreme (odjeće i obuće) Službi za zaštitu od požara,
22.09.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 - građevinske usluge
22.09.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2 - zanatske usluge
22.09.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 4 - ostale usluge tekućeg održavanja
22.09.2021.
Odluka o poništenju postupka - LOT 3 -usluge održavanja i popravaka instalacija
22.09.2021.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima
21.09.2021.
Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke za izvođenje dodatnih radova završne II faze izgradnje objekat na lokallitetu Šip-blok C
06.09.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa i ograda na području OC
06.09.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izmještanju vodomjernog mjesta i ugradnje uličnih ventila na priključnom cjelovodu za korisnike lokalnog vodovoda Nahorevo,
06.09.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na postavljanju i održavanju saobraćajne signalizacije
24.08.2021.
Odluka o poništenju odluke broj 02-11-5699/20 od 31.5.2021. godine
24.08.2021.
Zaključak o ispravci greške
23.08.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje štamparskih usluga
19.08.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kombi vozila za potrebe Crvenog križa OC
19.08.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge izrade projekta sanacije i restauracije fasade zgrade OC i KS - zajednička javna nabavka
30.07.2021.
Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke medicinske opreme Službi za medicinsku pomoć.
29.07.2021.
Odluka o izboru za javnu nabavku licenci za antivirusni program SES (produženje licenci za 3 godine) 02-11-3933/21 od 28.07.2021.
29.07.2021.
Odluka o izboru za javnu nabavku licenci za korisnički software (produženje postojećih licenci) 02-11-3932/21 od 28.07.2021.
26.07.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke didaktičkog materijala za vrtiće sa područje Općine Centar Sarajevo
21.07.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne skupne opreme
15.07.2021.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za izvođenje radova
13.07.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji street workout finess parka
13.07.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju cesta - LOT 2
13.07.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju cesta - LOT 4
13.07.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanitetsko vozilo za potrebe Službe za medicinsku pomoć
29.06.2021.
Odluka o izboru ponuđača, javna nabavka računarske opreme - LOT 1 računarska oprema (HW+SW
29.06.2021.
Odluka o izboru ponuđača, javna nabavka računarske opreme - LOT 3 nabavka laptopa
29.06.2021.
Odluka o poništenju, javna nabavka računarske opreme - LOT 2 nadgradnja sistema video streama
24.06.2021.
Odluka o izboru ponuđača broj: 02-11-3243/21 od 24.06.2021. godine, u postupku nabavke za izvođenje radova na uklanjanju grafita sa fasada na objektima kolektivnog stanovanja
23.06.2021.
Odluka o otkazivanju postupka nabavke usluga godišnjeg održavanja core sistema broj:02-11-1952/21 od 23.06.2021. godine
01.06.2021.
Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke profesionalnog kombinovanog frižidera za čuvanje vakcina Službi za medicinsku pomoć Općine Centar Sarajevo
01.06.2021.
Odluka o poništenju Odluke o izboru ponude i poništenje postupka javne nabavke za izvođenje radova na regulaciji Koševskog potoka
01.06.2021.
Odluka o poništenju Odluke o izboru ponude i poništenje postupka javne nabavke za nabavku i ugradnju punionica za električna vozila
01.06.2021.
Odluka o prihvatanju ponude za zakup bife-a.
31.05.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa i ograda na području Općine Centar Sarajevo
04.05.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge upravljanja i održavanja vodovodnog sistema kao i snabdijevanje pitkom vodom Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja
04.05.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina
04.05.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga rušenja i uklanjanja bespravno izgrađenih građevina, uklanjanja bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama, otklanjanja opasnosti i rušenja ruševnih objekata
29.04.2021.
Odluka o odobrenju produženja Ugovora o naknadi za korištenja prostora radi postavljanja samouslužnih aprata
29.04.2021.
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za nabavku Beckup sistem
06.04.2021.
Odluka o izboru izvođenje radova na izgradnji nadstrešnica na stajalištima javnog gradskog prijevoza na ul.Općine Centar
06.04.2021.
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje nepredviđenihi naknadnih radova na izgradnji stajališta u ul.Patriotske lige
08.03.2021.
Odluka o poništenju postupka za usluge programa softvera za pronalaženje nestalih osoba i digital. procesa GSS
05.03.2021.
Odluka o izboru ponuđača - Nahorevo
25.02.2021.
Odluka o poništenju procedure za davanje u zakup poslovnih prostorija
11.02.2021.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge programiranja softvera za pronalaženje nestalih osoba i digitalizaciju procesa GSS
29.01.2021.
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za LOT 3 - nabavka beskontaktnih toplomjera
20.01.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja računarske mreže za period 2021 2023 godine
20.01.2021.
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za LOT 2- nabavka beskontaktnih toplomjera za potrebe osnovnih škola na području općine Centar
15.01.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga redovnog pregleda, održ i unapr sistema vatrodojave i autom gašenja zgrade OC, objekata MZ i dr objekata u vlasništvu OC
30.12.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 tekuće održavanje vozila posebne namjene marke Scania sa vatrogasnom i cisterna nadogradnjom
30.12.2020.
Odluka o poništenju postupka LOT 1 tekuće održavanje vozila marke Torini Volt
30.12.2020.
Odluka o poništenju postupka LOT 1 tekuće održavanje vozila marke VW
17.12.2020.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova na sanaciji klizišta na lokalitetu rezervoar Klanice – površinska i dubinska odvodnja saobraćajnice
17.12.2020.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja nezgode
17.12.2020.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 osiguranje objekata i opreme
17.12.2020.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 osiguranje motornih vozila
17.12.2020.
Odluku o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-11-4946-20
17.12.2020.
Zaključak o ispravci Odluke broj 02 11 5845 od 16 12 2020
09.12.2020.
Odluka o izboru ponuđača za usluge isporuke jednokratnih zaštitnih maski
09.12.2020.
Odluka o izboru ponuđača za usluge LOT 2 - nabavka dezinfekcionih sredstava
09.12.2020.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga progr softvera za pronalaženje nestalih osoba i dig procesa GSS u okviru Službe za spašavanje sa visina, u prirodi na vodi i pod vodom
04.12.2020.
Odluka o izboru ponuđača za usluge iznajmljivanja štampača, skenera i kopir aparata
03.12.2020.
Zaključak o ispravci greške u Odluci za LOT 3 - Defter komerc doo
24.11.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju ulica na području MZ Soukbunar, Skenderija Podtekija, Trg oslobođenja Centar, Marijin Dvor i Crni vrh Gorica
24.11.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 nabavka papira
24.11.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1- za tekuće održavanje vozila marke Škoda
24.11.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2 nabavka tonera i ketridža
24.11.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3 nabavka ostalog kancelarijskog i sitnog potrošnog materijala
24.11.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3- za tekuće održavanje vozila marke Toyota
24.11.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 4 - za tekuće održavanje vozila marke Suzuki
24.11.2020.
Odluka o izboru tekuće održavanje vozila marke Škoda
24.11.2020.
Odluka o izboru tekuće održavanje vozila marke Suzuki
24.11.2020.
Odluka o izboru tekuće održavanje vozila marke Toyota
24.11.2020.
Odluka o izboru tekuće održavanje vozila marke VW
19.11.2020.
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na regulaciji Koševskog potoka
19.11.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za prijevoz u 2021. godini
19.11.2020.
Odluka o poništenju postupka za LOT 2 - tekuće održavanje vozila marke VW
19.11.2020.
Odluka o poništenju za LOT 5 - tekuće održavanje vozila marke Scania
19.11.2020.
Odluka o poništenju za LOT 6 - tekuće održavanje el.motocikala marke Torini Volt
17.11.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mobilnih računara tableta
17.11.2020.
Odluka o usvajanju žalbi i poništenju postupka javne nabavke za usluge kolektivnog osiguranja uposlenika, osiguranje objekata i opreme i osiguranje motornih vozila u 2021.g.
05.11.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku zaštitnih maski, dezin.srdstva i dr. zaštitnog materijala EUROSAN doo LOT 1
05.11.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku zaštitnih maski, dezin.srdstva i dr. zaštitnog materijala EUROSAN doo LOT 2
05.11.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku zaštitnih maski, dezin.srdstva i dr. zaštitnog materijala R & S doo LOT 3
05.11.2020.
Odluka o izboru sukcesivna nabavka sredstava za čišćenje
03.11.2020.
Odluka o izboru najovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - nabavku zaštitnih maski i dezinfekcionih sredstava za potrebe osnovnih škola na području Općine Centar
03.11.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 -nabavka beskontaktnih toplomjera za potrebe osnovnih škola na području Općine Centar
27.10.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju radio stanica
27.10.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera i licenci
23.10.2020.
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje dodatnih radova na sanaciji klizišta Klanice
20.10.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku višekratnih zaštitnih maski za potrebe Općine Centar
12.10.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova redovnog zimskog održavanja lokalnh i nekategorisanih cesta i javnih staza na pdručju OC
12.10.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge nadzora za izvođenje radova redovnog zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta i javnih staza
08.10.2020.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za izvođenje dodatnih radova na izgradnji objekta osnovne škole na lokalitetu Šip-blok C
08.10.2020.
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju sprava i opreme za street workout park fitness na otvorenom
08.10.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku teretnog motornog vozila za prevoz životinja za potrebe Veterinarskog fakulteta
08.10.2020.
Odluka o poništenju postupka radovi u ulici Danijela Ozme
05.10.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na asfaltiranju makadamskog puta prema izletištu Skakavac
25.09.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji pješačke staze u parku preko puta Predsjedništva
18.09.2020.
Odluka o izboru LOT 3 - sredstvo za dezinfekciju ruku
18.09.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - nabavka jednokratnih zaštitnih maski (troslojne)
18.09.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge fizičkog i tehničkog obezbjeđenja
18.09.2020.
Odluka o prihvatanju konačne ponude UNIGRADNJA d.d. Sarajevo za izvođenje nepredvidjenih građ.zanatskih radova na izgradnji objekta Razigrani dani
14.09.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge izrade Elaborata zona sanitarne zaštite
14.09.2020.
Odluka o poništenju postupka za nabavku i ugradnju sprava i opreme za street workout fitness park na otvorenom na lokalitetu Breka
14.09.2020.
Odluka o usvajanju žalbe i prihvatanju ponude ponuđača MIBRAL za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva - II faza
01.09.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nadogradnje postojećeg antivirusnog sistema - licenca
01.09.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge projektovanja objekata niskogradnje za MZ Mejtaš-Bjelave, Bardakčije, Hrastovi-Mrkovići, Džidžikovac-Koševo LOT 2
01.09.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge projektovanja objekata niskogradnje za MZ Soubunar, Skenderija-Podtekija, Trg oslobođenja-Centar LOT 1
01.09.2020.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji šetnice od ul.Trampina do ul. Koševo
31.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje novih građevinskih radova na drugoj liniji kosog lifta
26.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1-nabavka toplih napitaka i ostalih ugostiteljskih potrepština
26.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 6-nabavka dezinfekcionog sredstva za dezinfekcioni tunel
26.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku arhivskih kutija
26.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku motocikala na električni pogon za potrebe OC
26.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku ruksaka i školskog pribora za učenike prvog razreda
26.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju automatskih rampi
26.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku plastenika sa dodatnom opremom i rasadnim materijalom
26.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove na vatrozaštiti u zgradi Općine Centar Sarajevo-III faza
26.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge geodetskog osmatranja ponašanja tla i objekata u zonama klizišta na području OC
18.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tehničke i radne opreme za potrebe JU CSR
18.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja spomenika šehidima i poginulim borcima
18.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge sistematskog ginekološkog pregleda uposlenica OC
06.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanal.mreže Kranjčevićeva II faza
06.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju punionica za električnih vozila
22.07.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji podzemnih kontejnera u ulici Braće Begić
22.07.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavka kancelarijskog namještaja za Općinu Centar i MZ
22.07.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku guma za dva vatrogasna vozila Službi za zaštitu od požara
22.07.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme
22.07.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zaštitne opreme i zaštitnih sredstava za potrebe Općine Centar LOT 2 - Nabavka jednokratne zaštitne maske (troslojna)
22.07.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zaštitne opreme i zaštitnih sredstava za potrebe Općine Centar Sarajevo LOT 1 - nabavka vizira
22.07.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zaštitne opreme i zaštitnih sredstava za potrebe Općine Centar Sarajevo LOT 3 - Nabavka zaštitne višekratne maske (dvoslojna)
22.07.2020.
Odluka o otkazivanju postupka JN za LOT 5 - nabavka jednokratnih zaštitnih rukavica
22.07.2020.
Odluka o poništenju postupka nabavke -Izvođenje radova na izgradnji antivandal javnog toaleta za potrebe uređenja urbanih sredina
21.07.2020.
Odluka o izboru ponuđaca za nabavku naknadnih i nepredvidjenih radova OŠ Šip
21.07.2020.
Odluka o nabavci usluga revizije projektovanja objekata visokogradnje
21.07.2020.
Odluka o nabavci zastitne opreme i zastitnih sredstava LOT 4
17.07.2020.
Odluka o poništenju postupka dezinfekcioni tunel sa dezinfekcionim sredstvom za KJKP Park
03.06.2020.
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na izgradnji stajališta u ulici Patriotske lige
27.05.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za opremu za kuninju za vrtić Razigrani dani
15.05.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOTZ 2 - nabavka namještaja za vrtić Razigrani dani
11.05.2020.
Odlukao izboru ponuđača za nabavku didaktičkog materijala - Top Sport
06.05.2020.
Odluka o izboru izvođenja dodatnih radova na rekonstrukciji stadiona
06.05.2020.
Odluka o izboru ponuđača za dodjelu Ugovora za nabavku zaštitne i sigurnosne odjeće
06.05.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku dezinfekcionih sredstava
06.05.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i montažu dezinfekcionog tunela
06.05.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku kombi sanitetskog vozila za potrebe JU Opća bolnica
06.05.2020.
Odluka o izboru ponuđača za opremanje izolatorija s ciljem provođenja mjera za sprečavanje širenja opasnosti od Corona virusa
13.04.2020.
Odluka o izboru LOT 3 - izrada investiciono-tehn.dokumen. za objekte niskogradnje
13.04.2020.
Odluka o izboru LOT 4 - izrada investiciono-tehn.dokumen. za objekte niskogradnje
13.04.2020.
Odluka o izboru LOT 5 - revizija investiciono-tehn.dokumen. za objekte niskogradnje
13.04.2020.
Odluka o izboru LOT 6 - stručni nadzor nad izvođenjem radova nan objektima niskogradnje
13.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja Lasta
13.04.2020.
Odluka o poništenju LOT 1 - izrada investic.tehn.dokum za objekte niskogradnje
13.04.2020.
Odluka o poništenju LOT 2 izrada investic.tehn.dokum za objekte niskogradnje
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača LOT 3 - stručni nadzor nad izgradnjom objekata visokogradnje
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za usluge izrade ažurnih geodetskih podloga
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na izgradnji pristupa za osobe sa umanjenim sposobnostima
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na sanaciji klizišta Klanice
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za LOT 2 izvođenje radova rekontrukcije Mejtaš, Bjelave, Bardakčije
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku dva kontejnera za trijažu pacijenata zdravstvenim ustanovama
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku dva seta hibridnih kamera
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku higijenskih paketa za porodilje
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku kombi (sanitetskog vozila) za potrebe KCUS
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku medicinskih termalnih kamera
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku plastenika sa dodatnom opremom
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku radne odjeće i obuće
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za nabavku sprava i opreme street workout fitness
08.04.2020.
Odluka o izboru ponuđača za vršenje kontinuiranog ispitivanja vode
08.04.2020.
Odluka o poništenju - LOT 2 arh ing usluge objekata niskogradnje
08.04.2020.
Odluka o poništenju LOT 1 - arh ing usluge objekata niskogradnje
08.04.2020.
Odluka o poništenju LOT 3 - arh ing usluge objekata niskogradnje
08.04.2020.
Odluka o poništenju LOT 4 -arh ing usluge objekata niskogradnje
08.04.2020.
Odluka o poništenju LOT 5 - arh ing usluge objekata niskogradnje
08.04.2020.
Odluka o poništenju LOT 6 - arh. ing. usluge objekata niskogradnje
08.04.2020.
Odluka o poništenju nabavka toplih napitaka
08.04.2020.
Odluka o prihvatnju konačne ponude za održavanje postojećeg infomacionog sistema Japet
13.03.2020.
Odluka o izboru postupka za javnu nabavku i isporuku teretnog motornog vozila sa hidraulicnom korpom, za potrebe sluzbe za spasavanje iz rusevina
13.03.2020.
Odluka o poništenju LOT 1 - red sistem
13.03.2020.
Odluka o poništenju LOT 2 revizija investiciono tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje
13.03.2020.
Odluka o poništenju LOT 2 - red sistem
13.03.2020.
Odluka o poništenju postupka za izvođenje radova na izgradnji pristupa za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobn.Branilaca Šipa
26.02.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku izgradnja sportske plohe
26.02.2020.
Odluka o poništenju postupka za izgradnju spomen obilježja odred Lasta
14.02.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka sanitetskog materijala za Crveni križ
14.02.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 za nabavku medicinske opreme
14.02.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prevoz građana od interesa za Općinu Centar
12.02.2020.
Odluka o izborute kuće održavanje vozila marke Scania
12.02.2020.
Odluka po žalbi - izbor drugorangiranog ponuđača EU kuća kultura i nacionalnih manjina
28.01.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge upravljanja i održavanje vodovodnog sistema Nahorevo.
15.01.2020.
Odluka o izboru - štamparske usluge za 2020-2022 god
15.01.2020.
Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku robe gume za dva vatrogasna vozila službe za zaštitu od požara
13.01.2020.
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji stadiona Asim Ferhatović Hase
07.01.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina.