Odluke

Datum Dokument
05.08.2022.
Odluka o osnivanju i organizaciji mjesnih zajednica na području Općine Centar
04.08.2022.
Odluka u skladu sa Prijedlogom Komisije za izbor korisnika finansijskih sredstava namijenjenih razvoju i unaprjeđenju poslovanja samostalnih privrednika
07.07.2022.
Odluka o osnivanju i djelokrugu općinskog organa uprave
05.07.2022.
Odluka o imenovanju zdravstvenog savjeta
18.04.2022.
Odluka o utvrđivanju kriterija i visine komunalnih taksi na području Općine Centar
09.12.2021.
Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava namijenjenih za poticaj preduzetništvu i samozapošljavanju mladih sa područja Općine Centar Sarajevo
09.12.2021.
Rang lista kandidata sa prijedlogom iznosa za finansiranje (Start up 2021.)
10.11.2021.
Nacrt Odluke o Komunalnom redu na podrucju Opcine Centar
11.10.2021.
Nacrt Odluke o prokopavanju saobraćajnca na području Općine Centar Sarajevo
05.08.2021.
Odluka u skladu sa Prijedlogom Komisije za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koji otežano obavljaju samostalnu djelatnost zbog posljedica pandemije COVID-19 virusa na području Općine Centar Sarajevo, dodjeljuju se novčana sredstva obrtnicima
03.06.2021.
Odluka o dodjeli sredstava boračkim udruženjima
19.04.2021.
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o privremenom korištenju Javnih površina na području Općine Centar
19.04.2021.
Odluka o načinu izvršenja nužnih popravki na zgradi
19.04.2021.
Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu
19.04.2021.
02C - Odluka o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg
19.04.2021.
03 - Odluka o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinanciranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti za objekte individualnog stanovanja
19.04.2021.
03 - Odluka o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinanciranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti za objekte kolektivnog stanovanja
19.04.2021.
09B - Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2019. godini
19.04.2021.
09C - Odluka o dodjeli sredstava iz granta za aktivizam mladih
19.04.2021.
09C - Odluka o dodjeli sredstava iz granta za mobilnost mladih
19.04.2021.
09C - Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje troškova ekskurzije za djecu slabijeg imovnog stanja
19.04.2021.
09C - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sredstava iz granta aktivizam mladih
19.04.2021.
09C - Odluka o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji
19.04.2021.
09C - Odluka o osnivanju JU Centar kulture i mladih
19.04.2021.
09C - Odluka o osnivanju JU Centar za sport i rekreaciju
19.04.2021.
09C- Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba
19.04.2021.
11B - Odluka o naknadama članovima savjeta MZ
19.04.2021.
11B - Odluka o osnivanju i organizaciji MZ (precisceni tekst)
19.04.2021.
15 - Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar
19.04.2021.
15 - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar
19.04.2021.
16 - Odluka o držanju stoke na području Kantona Sarajevo
19.04.2021.
16 - Odluka o držanju stoke, pernate živine i kunića
19.04.2021.
Odluka o javnim parkiralištima na području Općine Centar
19.04.2021.
Odluka o korištenju jedninstvenog riječnika javnih nabavki
19.04.2021.
Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera
19.04.2021.
Odluka o prenosu prava upravaljanja, korištenja i održavanja vodovodnog sistema sa izvorišta Klanice
19.04.2021.
Odluka o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica na području Općine Centar
19.04.2021.
Odluka o sječi i potkresivanju stabala
19.04.2021.
Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo
19.04.2021.
Odluka o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Centar Sarajevo