Preduzetnički servis

 • Aktivnosti LER-a:

  • informacije o proceduri registrovanja, pravnih i fizičkih lica,
  • informacije o najpovoljnijem obliku registrovanja za obavljanje određene privredne ili uslužne djelatnosti
  • registrovanje obrta
  • vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava
  • organizovanje edukacija o razvoju biznis ideje i izradi biznis plana
  • organizovanje edukativnih programa u cilju razvoja poslovnih vještina i prekvalifikacija u skladu sa potrebama lokalne privrede i potencijalnih investitora
  • informacije o programima podrške postojećim preduzetnicima i start up biznisima (opštine Centar, vlade Kantona KS, Vlade F BiH, SERDA, JU Zavoda za zapošljavanje KS i F BiH, međunarodnih agencija)
  • informacije o kreditnim linijama koje su usmjerene finansiranju malih i srednjih preduzeća, i razvoju poljoprivrede
  • informacije o stimulacijama za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Vlade F BiH, Vlade Kantona Sarajevo i Opštine entar
  • informacije o programu samozapošljavanja JU Zavoda za zapošljavanje KS

Kontakt osobe: 

 • Slomović Predrag • predrag.slomovic@centar.ba • +387 033 562 347  
 • Hadžiomerović Tarik • tarik.hadziomerovic@centar.ba • +387 033 562 468
Datum Dokument
08.01.2019.
01 - Vodič za registrovanje pravnih i fizičkih lica
08.01.2019.
02 - Postupak registracije obrta u Opcini Centar
08.01.2019.
03 - Pregled naknada i taksi
08.01.2019.
04 - Spisak komunalnih usluga
08.01.2019.
05 - Korisni linkovi za preduzetnicki servis
08.01.2019.
06 - Izmjena odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija
08.01.2019.
07 - LINK: E-registar procedura Službe za finansije i LER (1)
08.01.2019.
08 - LINK: E-registar procedura Službe za finansije i LER (2)
08.01.2019.
09 - LINK: Godišnji izvještaj o radu svih pružalaca komunalnih usluga
08.01.2019.
10 - LINK: Objedinjeni sažeci godišnjih izvještaja o radu pružalaca komunalnih usluga
08.01.2019.
11 - Izmjena odluke o dodjeli u zakup PP
08.01.2019.
12 - Odluka o dodjeli u zakup PP
08.01.2019.
13 - Odluka o građevinskom zemljištu Općine Centar Sarajevo
08.01.2019.
14 - Odluka o komunalnim taksama
08.01.2019.
15 - Odluka o načinu, uslovima i postupku dodjele u zakup zemljišta Općine Centar Sarajevo
08.01.2019.
16 - Odluka o privremenom koristenju javnih povrsina
08.01.2019.
17 - Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području OCS u 2017 godini
08.01.2019.
18 - Odluka o utvrđivanju visine nakande za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište u 2017 godini
08.01.2019.
19 - Zakon o prostornom uređenju