Projekti za mlade

PROJEKTI ZA MLADE KOJI SE IMPLEMENTIRAJU U JU CENTAR KULTURE I MLADIH OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2019. GODINU – Organizaciona jedinica Jelićeva i FIS)

 • Kurs računara

Cilj projekta je omogućiti mladima korištenje interneta uz stručnu pomoć koordinatora. Ovaj kurs je namijenjen onima koji  žele da steknu nova ili prošire postojeća znanja o radu i korišćenju savremenih PC računara.
Vrijeme realizacije: januar-decembar 2019. Godine

 • Estetika i kultura življenja (+AUTO CAD)

Cilj je razviti svijest u našem društvu da se uključe u raspravu, šta će za kvalitet života  značiti izgradnja novih sadržaja u okruženju, kroz promovisanje projekta u srednjim školama i fakultetima, medijske kampanje i predavanja u Centru kulture i mladih.
Vrijeme realizacije: februar-novembar 2019. Godine

 • Konverzacioni Engleski jezik

Cilj radionice je omogućiti mladima od 15-30 godina praktičnu upotrebu stranog jezika. Polaznici kursa imaju priliku istovremeno razvijati vještine pričanja, pisanja, slušanja, razumijevanja i čitanja. Gramatika i vokabular su integrisani u sadržaj lekcije i usvajaju se spontano. Postepeno se pojačavaju konverzacijske metode i vještine.
Vrijeme realizacije: februar-novembar 2019. godine

 •  Festival elektronske muzike „garden of dreams“

Cilj je organizovati festival za ljubitelje elektronske muzike koji će se prvi put organizovati u Sarajevu. Pored festivala biće organizovane i radionice elektronske muzike.
Vrijeme realizacije: juli 2019. godine

 • Susret kultura mladih

Cilj je organizovati kulturni projekat „Susreti kultura mladih“ u kojem bi organizovali koncerte posvećene muzičkim pravcima (sevdalinka, sefardska muzika i flamenco).
Vrijeme realizacije: maj 2019. godine

 • Radionica stripa

Mladima približiti medij stripa i ilustracije sa superherojima koji su prepoznatljivi širom svijeta.
Vrijeme realizacije: juli-august 2019. godine

 • Multimedijalni projekat

Omogućiti mladima da prošire znanja iz scenskih i filmskih vještina, pogotovo mladima koji žele upisati Akademiju scenskih umjetnosti, da im se približe teme sa prijemnog ispita.
Vrijeme realizacije: januar-novembar 2019. godine
    Fotofestival učenika srednjih škola
Cilj projekta jeste približiti mladima medij fotografije koji će imati priliku učiti o baštini Općine Centar Sarajevo i truditi se da najbolje odgovore na postavljene zadatke. Predavanja profesionalnih fotografa će im pomoći da vide i drugu stranu priče, te steknu osnovna saznanja o fotografiji kao mediju i time prošire svoje obrazovanje.
Vrijeme realizacije: septembar–oktobar 2019. godine

 •  Radionica kaligrafije i ebrua

Cilj radionice je podsticanje slobode kreativnog razmišljanja kojom se pruža prilika da mladi probaju uz pomoć pera, kista, tinte ili drugog pribora za pisanje kaligrafski ispisati kraći tekst. Ebru ili slikanje na vodi zajedno sa kaligrafijom je najdominantniji vid umjetnosti u islamskoj umjetnosti. Ebru je monotipna tehnika u kojoj se boja nanosi na posebno pripremljenu površinu vode i zatim prenosi na papir tako da nastaju šare slične šarama mermera i drugih vrsta kamena.Također, mladi imaju mogućnost da se bolje upoznaju sa različitim stilovima pisanja, različitim kulturama.
Vrijeme realizacije: februar-novembar 2019. godine


PROJEKTI ZA DJECU I GRAĐANE KOJI SE REALIKZIRAJU U JU CENTAR KULTURE I MLADIH OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2019. GODINU

(Organizaciona jedinica Jelćeva 1)


 •  FESTIVAL STVARALAŠTVA ZA DJECU “HAJDE SVIJETE BUDI DIJETE”


Cilj projekta je obogatiti život djece i mladih ljudi, spajajući pojedince, profesionalna pozorišta i pozorišne institucije u proces podizanja umjetničkih standarda pozorišta za djecu i mlade.
Prikazati svijet onakav kakav jest, ponekad ružan, ponekad lijep, zamišljati i maštati kroz umjetnost, a sve to uz želju da publiku (djecu), što bezbolnije uvedemo u život i budemo sastavni dio njihovog odrastanja. Ovi susreti će omogućiti i uvid u produkciju bh pozorišta za djecu i mlade. Promovisati jednakost, mir, obrazovanje, te kulturološki i rasni sklad, podučavajući djecu i mlade kroz umjetnost.
Vrijeme realizacije: oktobar 2019. godine.

 •  FESTIVAL KOMEDIJE SMIJEH JE LIJEK


Cilj projekta je omogućiti građanima Sarajeva da se upoznaju sa najnovijim komediografskim ostvarenjima pozorišta iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i regiona. Projektom se također želi ostvariti mali kulturni spoj dobrog i plemenitog djela naše zemlje, kroz promociju tolerancije kao najvećeg stepena ljudske moći.
Vrijeme realizacije: april 2019. godine


 • PORODIČNI I EKOLOŠKI DAN OPĆINE CENTAR SARAJEVO

Omogućiti roditeljima i djeci da uživaju u ekološkim radionicama, kulturnom programu i sportskim aktivnostima tokom cjelodnevnog boravka u jednom od najljepših prirodnih ambijenata u Sarajevu-Pionirskoj dolini.

Vrijeme realizacije: juni  2019. godine

    

 •  REGIONALNA UMJETNIČKA SARADNJA


JU CKM želi nastaviti i proširiti regionalnu saradnju na polju kreativnosti i umjetnosti kulturnih institucija iz regiona. Ovim projektom omogućit će se angažovanje vrhunskih umjetničkih projekata iz regiona i saradnja u oblasti teatra, muzike, književnosti, primijenjenih umjetnosti, plesa kao i razmjena ideja.
Vrijeme realizacije: januar-decembar 2019. godine


 •   KULTURA SJEĆANJA


U vremenu koje bilježi prekid međugeneracijske komunikacije, realizirat će se projekat koji bi evocirao uspomene na umjetnike koji su trajno obilježili jedno vrijeme i prostor u kojem su djelovali.
Putem otvorenih tribina prezentirat će se dijela Mehmedalije Maka Dizdara, Safeta Isovića, Esada Aranautalića, Mersada Berbera itd.

Vrijeme realizacije: febrauar - novembar 2019. godine

 • DJEČIJI MUZIČKI FESTIVAL „MALI ŠLAGER SEZONE“


U vremenu dječijeg muzičkog medijskog kiča, potrebno je podržavati projekte koji njeguju umjetničku autorsku dječiju muziku. U vezi s tim, muzička produkcija BHRT ponovo pokreće projekat  “Mali šlager“ kojim će se nastaviti tradicija afirmacije pozitivnih umjetničkih vrijednosti kod naše najmlađe populacije. Festival će se realizovati živim prenosom na BH radiju 1, BHT 1, putem online streama, bio bi snimljen višekanalno i naknadno digitalno.

Vrijeme realizacije: maj-novembar 2019. godine
    

 • PRODUKCIJA UMJETNIČKIH I KULTURNIH PROGRAMA JU CKM


U cilju poboljšanja kompletne umjetničke produkcije i ponude JU CKM, realizirat će se projekti iz svih oblasti kulturnog stvaralašva (predstave za građane i djecu, baletski i muzički projekti, likovni programi, kratka filmsa ostvarenja, novi festivali …..) Pedstavit će se vlastite ideje i omogućiti saradnja sa umjetnicima i grupama koje mogu odgovoriti svim profesionalnim izazovima u domenu produkcije teatra, muzike, izložbi, CD spotova, izadavaštva i svih vrsta kulturnih  masovnih događaja i eventa.

Vrijeme realizacije: januar-decembar 2019. Godine

 • GITARFEST MLADIH BOSNE I HERCEGOVINE

Muzička umjetnost  sa pravom nalazi svoje centralno mjesto u društvu – ne samo kao oblik zabave i lijepog umjetničkog izvođenja, nego i kao pokretač fizičkog blagostanja, mentalnog razvoja, oslobađanja stresa i emocionalnog izraza. Cilj projekta je kroz gitarfest razvijanje osjećaja i smisla za lijepo, postavljajući temelje muzičkog ukusa. Kroz muzičke projekte razvijati estetsku kulturu djece, mladih i građana.  Projektom su obuhvaćeni učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola.

 • „MZ 365 + KULTURNI KARAVAN“


U cilju pokretanja umjetničkih i kulturnih programa u mjesnim zajednicama, realizirat će sprojekat koji bi obuhvatio sve starosne kategorije, a sadržavat će: muzičke i zabavne programe, pozorišne predstave, likovne i foto izložbe kao i gostovanja eminentnih bh umjetnika.)

Vrijeme realizacije: januar - decembar 2019. godine


Svi zainteresirani za neki od ponuđenih projekata, mogu se prijaviti na kontakt telefon 232-594  i na E-mail: info@centarkulture.ba ; centarzakulturu@bih.net.ba

Datum Dokument
28.12.2018.
PROJEKTI KOJI SE REALIZIRAJU U CENTRU ZA MLADE GORICA U 2016. GODINI
28.12.2018.
PROJEKTI U JU CENTAR ZA KULTURU “SARAJEVO” ZA 2016. GODINU