Provjera stanja predmeta

U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Općina Centar je pokrenula servis koji vam omogućava da se putem web stranice informišete o stanju svoga zahtjeva koji se obrađuje u Općini.

Da bi se koristio taj servis potrebno je znati broj predmeta (npr. 01-111/20) ili šestocifreni bar kod predmeta.