ReLOaD2 projekat

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je inicijativa podržanih od strane Evropske unije – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020). Kao i prethodne projekte, ovaj projekat finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD2 će se nastaviti provoditi na Zapadnom Balkanu, konkretno Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Na Zapadnom Balkanu još uvijek je nedovoljno razvijena saradnja između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD). Nedostatak transparentnosti u finansiranju OCD iz javnih izvora se prepoznaje kao jedna od najvećih prepreka razvoja i funkcionisanja civilnog društva, obzirom da ne postoji jasna odgovornost u raspodjeli i potrošnji tih sredstava. Modeli koji se koriste su često nepotpuni i diskriminatorni te ne doprinose jačanju položaja i važnosti civilnog društva u zajednicama i usporavaju dalji razvoj participativne demokratije.

Projekat za cilj ima jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Uz spomenuto, radit će na jačanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

ReLOaD2 će poboljšati kapacitete lokalnih samouprava i OCD da se uključe u produktivna partnerstva i doprinijet će poboljšanju pružanja usluga i realizaciji lokalnih prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama. Podstaći će lokalne vlasti da koriste javno finansiranje OCD na transparentan i razvojno orijentisan način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvatajući projektno zasnovan pristup. Također, Projekat će promovisati angažovanje mladih i podržati sprovođenje omladinskih inicijativa, te će raditi na poboljšanju njihovih ekonomskih perspektiva u partnerskim lokalnim zajednicama

U Bosni i Hercegovini, ReLOaD2 će djelovati u 13 partnerskih jedinica lokalne samouprave:

 • 1.      Grad Bihać
 • 2.      Grad Prijedor
 • 3.      Grad Gradiška
 • 4.      Općina Centar Sarajevo
 • 5.      Općina Novo Sarajevo
 • 6.      Opština Rudo
 • 7.      Općina Vitez
 • 8.      Grad Goražde
 • 9.      Grad Istočno Sarajevo
 • 10.  Grad Mostar
 • 11.  Općina Prozor Rama
 • 12.  Opština Gacko
 • 13.  Opština Ugljevik

* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999.

ReLOaD2 Facebook:

https://www.facebook.com/RELOADWesternBalkans

ReLOaD2 UNDP webstranica:

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/development-impact/ReLOaD.html

Knowledge Sharing Platforma:

https://eulocaldemocracy4wb.org/en

Datum Dokument
31.01.2022.
Rezultati evaluacije i informacije u vezi sa predloženim projektnim prijedlozima od organizacija civilnog društva (OCD) u toku Javnog poziva u okviru ReLOaD projekta koji je bio otvoren od 26.10. do 23.11.2021. godine
21.12.2021.
Poziv organizacijama civilnog društva sa područja Općine Centar Sarajevo za učešće u izboru predstavnika u u evaluacionoj komisiji u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2
14.12.2021.
Ponovljeni poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u općini Centar Sarajevo
29.11.2021.
Izbor predstavnika OCD 2021 Centar Sarajevo
18.11.2021.
Izbor predstavnika OCD 2021 Centar Sarajevo