Zahtjev za pristup informacijama

POTREBNA DOKUMENTACIJA

DOKUMENTI:

Punomoć ukoliko se zahtjev predaje od strane punomoćnika

TAKSE I NAKNADE

Naziv takse / naknade: Usluge umnožavanja informacija iznad 10 prvih besplatnih stranica

Iznos

0,5 KM za svaku stranicu A4 i 10,00 KM po CD-u za elektronsku dokumentaciju

 

Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije: 3 dana
Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom): 15 dana

Datum Dokument
16.07.2021.
Zahtjev