Info za investitore

Aktivnosti LER-a:

  • Identifikovanje sektora koji imaju potencijal da opštini Centar pruže konkurentnu prednost u privlačenju investicija
  • Identifikovanje sektorskih vertikalnih niša  u kojima opština Centar ima konkurentnu prednost     
  • Identifikovanje svih ključnih razloga zbog kojih bi jedan investitor trebao doći na područje opštine Centar
  • Identifikovanje lokacijskih investicionih prilika
  • Identifikovanje potencijalnih investitora
  • Izrada promotivnog materijala
  • Izrada godišnjeg plana rada na promociji investicionih prilika sa fokusom na konkretne sektore/vertikale i lokacijske investicione prilike
  • Izrade baze podataka o potencijalnim investitorima sa osnovnim podacima
  • Kategorizacija potencijalnih investitora