Strategija prema mladima

Općina Centar Sarajevo svakodnevno radi na razvoju vlastitih kapaciteta, uz sistemsko kreiranje politika namijenjenih unapređenju života stanovnika ove lokalne zajednice. Posebno mjesto zauzimaju mladi, koji su naši partneri i inicijatori novih aktivnosti za podizanje kvaliteta života svih naših građana. 

Razvoj naše lokalne zajednice nije moguć bez podrške i partnerstva s mladima, ali i prepoznavanja stručnjaka među njima u svim oblastima života od zapošljavanja, preko zdravlja i socijalne brige do slobodnog vremena i njihovog učešća u društvu. Raditi nešto za mlade bez njih nije način na koji želimo u budućnosti razvijati svoju lokalnu zajednicu. 

Upravo zato, zasnovano na ranijim iskustvima same zajednice, strateškom planu Općine te ulozi koju lokalna uprava ima prema mladima, donosimo strateški dokument namijenjen mladima. 

Život mladih se dešava u lokalnoj zajednici, a ovim dokumentom Općina Centar Sarajevo iskazuje svoje opredjeljenje prema mladima i stavlja ih u fokus interesovanja razvoja zajednice, prepoznaje njihove potrebe, probleme i kvalitete.

Općina Centar Sarajevo i svi koji su bili uključeni u pripremu ovog dokumenta u budućnosti će učiniti sve da mladi našeg društva budu prepoznati, te da ovaj dokument i njime predviđene mjere budu mladima i cijelom društvu od koristi. 

Dokument
101 Strategija prema mladima Općine Centar Sarajevo 2022-2026.
101 Strategija prema mladima Općine Centar Sarajevo 2014-2020.