Provjera stanja predmeta

U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Općina Centar je pokrenula servis koji vam omogućava da se putem web stranice informišete o stanju svoga zahtjeva koji se obrađuje u Općini.