Preduzetnički servis

Aktivnosti LER-a:

 • informacije o proceduri registrovanja, pravnih i fizičkih lica,
 • informacije o najpovoljnijem obliku registrovanja za obavljanje određene privredne ili uslužne djelatnosti
  registrovanje obrta
 • vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava
 • organizovanje edukacija o razvoju biznis ideje i izradi biznis plana
 • organizovanje edukativnih programa u cilju razvoja poslovnih vještina i prekvalifikacija u skladu sa potrebama lokalne privrede i potencijalnih investitora
 • informacije o programima podrške postojećim preduzetnicima i start up biznisima (opštine Centar, vlade Kantona KS, Vlade F BiH, SERDA, JU Zavoda za zapošljavanje KS i F BiH, međunarodnih agencija)
 • informacije o kreditnim linijama koje su usmjerene finansiranju malih i srednjih preduzeća, i razvoju poljoprivrede
 • informacije o stimulacijama za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Vlade F BiH, Vlade Kantona Sarajevo i Opštine entar
 • informacije o programu samozapošljavanja JU Zavoda za zapošljavanje KS