Viber Chatbot

U cilju omogućavanja bržeg i efikasnijeg pružanja usluga i povećanja zadovoljstva korisnika Općina Centar je razvila Viber Chatbot aplikaciju koja predstavlja još jedan iskorak u digitalizaciji usluga Općine Centar.

Viber Chatbot građanima pruža pristup različitim informacijama i uslugama Općine Centar. Jedna od glavnih prednosti ove aplikacije je da je dostupna 24/7, što omogućuje građanima da komuniciraju s općinskom upravom u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta.

Viber chatbot aplikacija je dizajnirana da bude jednostavna za korištenje i omogućuje građanima da brzo i efikasno riješe svoje administrativne potrebe. Trenutno, putem aplikacije građani mogu podnijeti zahtjev za izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga i njihovo preuzimanje, dobiti informacije o stanju predmeta koji se vodi u Općini, te informacije o općinskim službama.

Budući da se radi o pilot projektu građani će naručene izvode iz matičnih knjiga moći preuzeti na tri lokacije i to:

  • Zgrada Općine Centar (soba 31) u vremenu od 7,30 do 17 sati
  • Mjesna zajednica „Skenderija-Podtekija“ u vremenu od 14 do 16 sati
  • Mjesna zajednica „Koševsko brdo“ u vremenu od 9 do 10 sati

Matičari Općine Centar će u navedenim terminima vršiti izdavanje izvoda, a plaćanje administrativne takse u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama Kantona Sarajevo će se vršiti na licu mjesta. 

Link za pristup aplikaciji: https://chats.viber.com/centar-sarajevo